Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Identificatie

1. Entiteit: Faculteit

2. Geautoriseerde naam: Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

3. Parallelle naam: Faculty of Pharmaceutical Sciences

4. Voorgangers:
- Faculteit van de Geneeskunde en Farmacie (1969-1970)
- Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen (1970-1992)
- Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (1992-)

5. Identificatiecode: 6J

Historiek

1. Oprichtingsdatum: 1970

2. Institutionele geschiedenis:
Vanaf 1818 kon men in de faculteit Geneeskunde, kandidaat in de medicijnen worden, mits het afleggen van een examen omtrent enkele vakken. Tot 1835 kon men eveneens de titel “Artis pharmaceuticae doctor” behalen, maar in wezen hadden deze opleidingen weinig te maken met het apothekersberoep. Bij de wet van 15 juli 1849 werd de apotheker als universitair erkend en kon men een volwaardige graad van “kandidaat in de farmacie” en “graad van apotheker" behalen.
Door de wet van 10 april 1890 werden de apothekers niet meer toegelaten tot het examen apotheker zonder de graad van kandidaat in de natuurlijke wetenschappen.
Het KB van 4 juni 1968 bracht een grote wijziging in het programma van de farmaceutische studies. Net zoals tussen 1849-1890 behoorden de studenten opnieuw vanaf hun kandidatuur tot de faculteit Geneeskunde, daar men de titel kandidaat in de farmaceutische wetenschappen opnieuw had ingevoerd. Bij KB van 20 juni 1969 werd ook de naam van de faculteit Geneeskunde omgevormd tot “faculteit der Geneeskunde en Farmacie”. Een jaar later, bij KB van 15 juli 1970, werd een aparte faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen opgericht.

3. Huidige locatie: Gent [BE] Harelbekestraat 72

4. Voormalige locaties:
- Gent [BE]Farmaceutisch Instituut in het Academisch Ziekenhuis (1967/68)
- Gent [BE]Harelbekestraat (Eerstesteenlegging, 1973)

Decanen

 

2 jaar (Wet dd. 28 april 1953 / bijzonder decreet dd. 26 juni 1991)

 

1970/1971-1973/1974 Aubin Heyndrickx Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen
1974/1975-1983/1984 Prosper De Moerloose Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen
1984/1985-1991/1992 Andreas De Leenheer Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen
1992/1993-1995/1996 Carlos Van Peteghem Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
1996/1997-2009/2010 Jean-Paul Remon Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
2010/2011-2014/2015 Stefaan De Smedt Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
2015/2016-heden Jan Van Bocxlaer Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

 

Publicaties

DE BACKER, Chr. Recente bijdragen tot de geschiedenis van de farmacie. Brussel, 1981, 223p.

VANDEWIELE, L.J. Bij het eeuwfeest van het laboratorium voor toxicologie aan de faculteit voor farmaceutische wetenschappen van de RUG 1876-1976. Gent, 1977, 56 p.

VANDEWIELE, L.J. Geschiedenis van de farmacie in België met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de farmacie. Beveren, 1981, 379p.

VANDEWIELE, L.J. Geschiedenis van het farmaceutisch onderwijs aan de Rijksuniversiteit te Gent, 1849-1969. Gent, 1970, 74p.

Inventaris

Beste bezoeker,

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden  graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.