Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Identificatie

1. Entiteit: Faculteit

2. Geautoriseerde naam: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

3. Parallelle naam: Faculty of Psychology and Educational Sciences

4. Voorgangers:
- Hoger Instituut voor Opvoedkunde (1927-1947)
- Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen (1947-1964)
- Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (1964-1969)
- Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (1969-1992)
- Faculteit van de Psychologie en van de Pedagogische Wetenschappen (1992-1993)
- Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (1993-)

5. Identificatiecode: 6H

Historiek

1. Oprichtingsdatum: 1969-

2. Institutionele geschiedenis:
Bij KB van 19 november 1927 werd in de schoot van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte een Hoger Instituut voor Opvoedkunde opgericht. De taakomschrijving van dit nieuwe instituut luidde als volgt: “een centrum van navorsingen en dokumentatie, evenals een school voor beroepsopleiding tot de betrekkingen bij het onderwijs”.

Wegens de wet van 1929 op het verlenen van academische graden toevertrouwd aan de faculteiten, viel de aggregaatsvorming buiten het Instituut voor Opvoedkunde. Een KB van 13 januari 1947 veranderde de benaming in Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen.

In navolging van de wet van 1929 die de aggregatieopleiding in voege bracht aan andere faculteiten en instituten werd bij KB van 13 juni 1964 de aggregatieopleiding nu ook terug aan het Hoger Instituut georganiseerd.  Voormeld KB veranderde de benaming van het instituut een laatste maal in Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen.

Tot slot werd het hoger instituut als faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen bij de Universiteit Gent gevoegd na KB van 20 juni 1969.

3. Huidige locatie: Gent [BE] Henri Dunantlaan 2

4. Voormalige locaties:
- Gent [BE] Blandijnberg 2
- Gent [BE] Godshuizenlaan
- Gent [BE] Baertsoenkaai
- Gent [BE] Guislainstraat
- Gent [BE] Pasteurlaan
- Gent [BE] Henri Dunantlaan (1960) – Start bouw nieuwe campus  Dunantlaan (1972-1973)

Decanen

1 jaar (K.B. dd. 19 november 1927)

 

1928/1929-1930/1931 Jan Frans Fransen Hooger Instituut voor Opvoedkunde1
1931/1932 Gaston Colle Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1932/1933 Nicolas Gunzburg Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1933/1934 August Vermeylen Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1934/1935 Franciscus Baur Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1935/1936 Jean P. Haesaert Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1936/1937 Edgard De Bruyne Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1937/1938 Paul De Keyser Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1938/1939 Herman J. De Vleeschauwer Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1939/1940-1940/1941 Paul H. Van Oye Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1941/1942 Jozef Em. Verheyen Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1942/1943-1943/1944 Edgard Blancquaert Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1944/1945-1945/1946 Jan Frans Fransen Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1946/1947 Paul H. Van Oye Hooger Instituut voor Opvoedkunde
1947/1948 Paul H. Van Oye Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1948/1949-1949/1950 Nicolas Gunzburg Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1950/1951-1951/1952 Paul De Keyser Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1952/1953-1953/1954 Robert L. Plancke Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1954/1955-1955/1956 Jozef J. Richard Verbist Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1956/1957-1957/1958 Jacques De Busscher Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1958/1959-1959/1960 Leon Coetsier Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1960/1961 Paul De Keyser Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1961/1962-1962/1963 Jozef J. Richard Verbist Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1963/1964 William De Coster Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
1964/1965 William De Coster Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1965/1966-1966/1967 Leon Coetsier Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1967/1968-1968/1969 Alfred De Block Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

 

2 jaar (Wet dd. 28 april 1953 / bijzonder decreet dd. 26 juni 1991)

 

1969/1970-1973/1974 Jozef J. Richard Verbist Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen1
1974/1975-1975/1976 Alfred De Block Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1976/1977-1977/1978 William De Coster Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1978/1979-1979/1980 Gerardina (Gerda) De Bock Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1980/1981-1981/1982 Pol Coetsier Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1982/1983-1983/1984 Charles (Karel) De Clerck Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1984/1985-1985/1986 Julien Quackelbeen Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1986/1987-1991/1992 Charles (Karel) De Clerck Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1992/1993 Charles (Karel) De Clerck Faculteit van de Psychologie en van de Pedagogische Wetenschappen
1993/1994 Charles (Karel) De Clerck Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
1994/1995-1998/1999 Pol Coetsier Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
1998/1999-2017/2018 Geert De Soete Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
2018/2019-heden Ann Buysse Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1 Vóór de oprichting als aparte faculteit wordt de voorzitter vermeld. Vanaf de omvorming tot faculteit verandert de titelatuur naar decaan.

Publicaties

DE CLERCK, K. Historische Onderwijscollectie. Gent, 1985, 79p.

DE CLERCK, K. Vijfenzeventig jaar pedagogische wetenschappen aan de Gentse universiteit. Gent, 2002, 174p.

LUWAERT-LAMBRECHT, A. De stille krachten: twintig jaar ATP-werkgroep FPPW. Gent, 1988, 73p.

S.n. Rijksuniversiteit te Gent. Hooger instituut voor opvoedkunde toegevoegd aan de faculteit der wijsbegeerte en letteren. Wetteren, 1931, 9p.

VERHEYEN, J.E. De experimenteerschool van de Rijksuniversiteit te Gent. Gent, 1961, 226p.

VERHEYEN, J.E. Het Hoger instituut voor opvoedkundige wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent: terugblik en toekomstperspectieven. Gent, 1954, 152p.

S.n. Vijftig jaar orthopedagogische zorg Universiteit Gent. Gent, 1993, 150p.

S.n. Vijf jaren studierichting sociale agogiek. , S.l., [ca. 1980], 56p.

Inventaris

Beste bezoeker,

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.