Verenigingen die met de letter H beginnen

 

vereniging

 

afkorting

Heremanszonen ("De -")
Hermes
Het Studentenhuis
Hibovivat
Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
(Kring van het -)
HILOK
Hisroos
Histroo
de Hobbit
Hoger Instituut voor Opvoedkunde - Vereniging voor studenten en oud-studenten
Home Aktie Komitee HAK
Home Astrid ASTRID
Home Bertha BERTHA
Home Boudewijn BOUDEWIJN
Home Fabiola FABIOLA
Home Heymans
Home Vermeylen VERMEYL
Home Vesalius
Home voor Jongensstudenten (Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen)
Home Konvent (zie Interhomeraad) HK
Homo's en Lesbiennes tegen Apartheid HELTA
Hoogstudentenclub In vino veritas IVV
Hoogstudentenverbond voor Katholieke Aktie HVKA
Hoogstudentenverbond voor Katholieke Aktie - meisjesafdeling
Hortecta
Huize Mac Leod
Humanistisch Studentenverbond HSV
Huyse die Swaenen