Bond van Gentse Germanisten

1. Naam: Bond van Gentse Germanisten

2. Afkorting:

3. Zie:

4. Oprichting: 1930

5. Afschaffing:

6. Inhoud: Oud-studentenvereniging, verenigt de afgestudeerden in de Germaanse taal- en letterkunde

7. Aangesloten bij: Alumni UGent

8. Kleuren:

9. Website: http://www.bgg.ugent.be/

10. Tijdschrift: B.G.G.-Nieuwsbrief, Spieghel Historiael