Vereniging der Geneesheren Oud-Studenten der Universiteit te Gent

1. Naam: Vereniging der Geneesheren Oud-Studenten der Universiteit te Gent

2. Afkorting:

3. Zie:

4. Oprichting: 1946

5. Afschaffing:

6. Inhoud: Oud-studentenvereniging, verenigt de afgestudeerden in de Geneeskunde

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: