Hoe zoek ik een afgestudeerde?

Voor het zoeken van afgestudeerden, kan je zowel in gedrukte als geschreven bronnen terecht. Neem eerst de gedrukte bronnen ter hand. Indien de gedrukte bronnen u niet de resultaten bezorgen die u wenst, kan u terecht in de geschreven bronnen.

OPGELET: Gedrukte bronnen zijn vrij raadpleegbaar, primaire bronnen niet. Je moet voor inzage over de toestemming van de afgestudeerde te beschikken of je opzoekingen goed kunnen verantwoorden.

Gedrukte bronnen

1. Afgestudeerden

 • 1818/1819-1827/1828: Annales Academiae Gandavensis Gandavensis (Series dissertationum inauguralium)

 • 1858/1859-1922/1923: Rapport sur la situation de l’université de Gand pendant l’année…

 • 1923/1924-1979/1980: Plechtige opening der leergangen. Verslag over de(n) toestand der Universiteit gedurende het academisch jaar …

 • 1980/1981-1991/1992: Lijst der geslaagden. Proefschriften

 • 1992-1993-2003/2004: Lijst der geslaagden

Opmerkingen:

 • 1858/1859-1927/1928: enkel de studenten geslaagd met onderscheiding, grote of grootste onderscheiding worden vermeld. Vanaf 1928/1929 worden alle geslaagden opgenomen.

 • Bij de ingenieursstudenten wordt het totale puntenaantal vermeld (vereist minimum voor publicatie is 700 = onderscheiding)

2. Titels van proefschriften

Afgestudeerden legden voor het behalen van hun diploma een proefschrift af.

 • 1818/1819-1827/1828: Annales Academiae Gandavensis (Series dissertationum inauguralium)

 • 1954/1955-1979/1980: Verslag over de toestand van de universiteit

 • 1980/1981-1991/1992: Lijst der geslaagden. Proefschriften

 • 1992/1993- geen gedrukte bronnen meer voorhanden, raadpleeg Aleph.

Geschreven bronnen

Indien de gedrukte bronnen u niet de resultaten bezorgen die u wenst, kan u terecht in de geschreven bronnen. Het Universiteitsarchief bewaart meerdere reeksen die in aanmerking komen voor uw onderzoek.

1. Registers met examenuitslagen

1817-1835

 • 4A4_16: Registers van de examenuitslagen per faculteit

 • 4A4_12: register met examenuitslagen, 1835-1850

 • 4A4_13: Registers van de examenuitslagen, per studierichting

Zie ook Ossieur, E. Studenten en hun examens in de faculteit Geneeskunde RUG (1829-1835). Gent, 1978, 42 p. (Uit het verleden van de RUG nr.8)

2. Notulen van de examencommissie

 • 4A4/_16: Notulen van de examencommissie per faculteit

3. Briefwisseling van het ministerie van Binnenlandse zaken aan de beheerder-inspecteur met betrekking tot de uitslagen van de Gentse studenten

 • 4A2_4 nr 303 examenuitslagen

Contact

Contacteer ons met uw specifieke vragen.