Professor Iain Stewart

Naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan droeg de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen professor Iain Stewart voor om een eredoctoraat te ontvangen. De eeuwfeestviering, gepland op 2 oktober 2020, werd omwille van corona uitgesteld. Professor Iain Stewart ontvangt daarom op vrijdag 19 maart een institutioneel eredoctoraat van de UGent.

In Iain Stewart ziet de faculteit niet alleen een wetenschapper die het thema ‘Planeet Aarde’ aan de activiteiten van de eigen faculteit kan koppelen, maar ook een expert die dit thema domeinoverschrijdend en voor een breed publiek weet te brengen.

Koploper in het overbrengen van kennis over Planeet Aarde

"Onderzoekers in exacte en toegepaste wetenschappen worden vooral opgeleid om discussies aan te gaan met peers. Professor Iain Stewart pleit ervoor om dit aan te vullen met kennis uit de sociale wetenschappen omtrent communicatie met een breed en divers publiek."

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen wordt een institutioneel eredoctoraat uitgereikt aan Professor Iain Stewart, voor zijn uitzonderlijke bijdrage als communicator over de 'omgeving' waarin het leven op onze planeet zich ontwikkeld heeft.

Professor Marc Van Meirvenne, decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, is promotor van dit eredoctoraat.

Laudatio voor professor Iain Stewart op de Campus Coupure, het hoofdkwartier van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, waar de voorgevel van Blok A een beschermd stadszicht is.

Wetenschap: een zaak van onderzoekers én communicatoren

Wat is de rol van communicatie in wetenschappelijk onderzoek? Essentieel, volgens professor Iain Stewart. Geoloog, maar vooral ook wetenschapscommunicator met onder andere talloze reeksen voor de BBC op de teller. “Het is meer dan informeren. Ik wil mensen ook raken.”

Professor Iain Stewart

Eredoctor Iain Stewart:
"Als het gaat over klimaatverandering bijvoorbeeld, ga je pas engagement tonen als je er echt om geeft. En dat kan pas eens je een gepassioneerd expert gehoord hebt over het onderwerp."

Lees hier het interview

Dankwoord