Kick-off 'Sense of belonging'

Dit evenement is volzet.

Voor deze kick-off hebben we gekozen voor ‘sense of belonging’ als centraal thema. In de samenleving is er een groot verlangen naar een vorm van onderlinge verbondenheid over de grenzen heen. Sense of belonging verwijst naar het gevoel van aanvaard worden, waardering en inclusie. Kortweg, ‘erbij horen’. Niet alleen binnen de academische wereld is er vraag naar ‘belonging’, maar ook in de kunsten- en in de bedrijfswereld. In het participatief voortraject van de stad Gent richting Gent als Europese culturele hoofdstad in 2030 is ‘Belonging’ als centraal concept naar voren gekomen. Ook in de bedrijfswereld krijgt ‘belonging’ meer en meer een prominente rol. Zo is ‘we all belong’ het motto van het Diversity, Equity & Inclusion beleid van Janssen Pharmaceutica. Hierover gaan we in gesprek met mensen uit de wetenschap, kunst en bedrijfswereld.

Programma

19:00 Verwelkoming door Badra Djait, coördinator Diversiteit en Inclusie UGent
19:10 Inleiding door Geert Bourgeois, voorzitter UGent
19:20 Beleid door Mieke Van Herreweghe, vicerector UGent
19:30

Panelgesprek
Karin Van Baelen, Head Global Regulatory Affairs, Janssen Pharmaceutica
Frederik Sioen, Muzikant en Coördinator Gents Kunstenoverleg
Pieter Cannoot, professor Diversiteit en Recht, UGent
Naïma Lafrarchi, doctoraatsstudent Empathisch Leiderschap, UGent
Dana Sprung, internationale masterstudent Global Health, UGent
Interactieve moderatie door Peter Musschoot

20:50 Slotwoord door Mathias Declercq, burgemeester Stad Gent
21:00 Receptie

Wanneer

Dinsdag 7 maart 2023 van 19u00-21u00 gevolgd door een receptie

Waar

Belvedère van de Boekentoren, Rozier 9, 9000 Gent

Voor wie

Iedereen binnen en buiten UGent

Inschrijven

Volzet. inschrijven niet meer mogelijk.

Contactpersoon

Badra Djait (badra.djait@ugent.be)