Sofagesprek - Op weg naar inclusieve evaluatievormen? De masterproef als casus

De masterproef vormt binnen de masteropleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte het sluitstuk van de opleiding. In lijn met de heersende schrijfcultuur binnen een universitaire context wordt van studenten verwacht om via een schriftelijke neerslag aan te tonen dat ze de nodige competenties bezitten om een onderzoek uit te voeren binnen een bepaald studiegebied. Maar kan dit enkel via een geschreven werkstuk? Zijn er geen andere formats mogelijk om deze competenties te bewijzen? Formats die inclusiever zijn? Past een louter schriftelijk werkstuk nog in de multimediale wereld waarin we leven? Tijdens dit tweede sofagesprek vertellen twee masterstudenten hoe en waarom hun masterproef het format van een podcast en website aannam en gaan we hierover in gesprek met promotoren en beleidsmedewerkers.

Wanneer

Dinsdag 28 maart van 17:00-18:30

Waar

Campus Boekentoren, gebouw Blandijn, Personeelsruimte (2de verdiep), Blandijnberg 2, 9000 Gent

Voor wie

Toegankelijk voor iedereen, binnen en buiten UGent

Meer info en inschrijven

Inschrijving is verplicht via onderstaande link

INSCHRIJVEN

Contactpersoon

Sabrina Vandevelde, co-diversiteitscoördinator Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (sabrina.vandevelde@ugent.be)

Wendelien Van Tieghem, diversiteitscoördinator Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (wendelien.vantieghem@ugent.be)