Panelgesprek - De rol van de (filosofische) activist in en buiten de academie

Van lesgevers wordt vaak een zekere politieke en ideologische neutraliteit verwacht. Tegelijk zou men ook kunnen stellen dat universiteiten en hun medewerkers een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen hebben in het opleiden van de kritische denkers van de toekomst. Sommigen beweren dat dit in de filosofie bij uitstek het geval is. In dit panelgesprek gaan we in dialoog met verschillende activistische academici en academische activisten over deze eigenaardige ‘gespleten’ positie. We willen ook de aanwezigen actief betrekken bij deze dialoog en zullen ons o.a. afvragen of onze filosofie opleidingen oog hebben voor de rol die filosofie kan spelen bij activisme, maatschappelijk engagement en collectieve hoop. De deelnemers zijn werkzaam rond de thema’s klimaatrechtvaardigheid, disability justice, grensoverschrijdend gedrag, feminisme, radicalisering en anti-nihilisme.

 

Met o.a. Jolien Paeleman (Extinction Rebellion), Meldet VZW, Jarmo en Arthur Berkhout (filosofen en auteurs van Anti-nihilisme - Engagement in de 21e eeuw), Gert-Jan Vanaken (arts, autisme onderzoeker en milieu-activist), Sapna Kumar (studente Wijsbegeerte).

Deze lezing vindt plaats in het kader van de lezingenreeks: Filosofie zkt. Verandering. Een reeks gesprekken over inclusie, activisme, dekolonisering en intersectioneel feminisme.

Wanneer

Dinsdag 21 maart van 19:30-21:15

Waar

Campus Boekentoren, Auditorium 4 - Jaap Kruithof, Blandijnberg 2, 9000 Gent

Voor wie

Toegankelijk voor iedereen, binnen en buiten UGent

Meer info en inschrijven

Inschrijving is verplicht via Humanities Academie

Contactpersonen

Sofie Avery (Sofie.Avery@ugent.be)

Sigrid Sterckx (Sigrid.Sterckx@UGent.be)