HOLEBI-beleid

Lancering Personeelsnetwerk Regenboog

De universiteit wil haar medewerkers een informeel forum geven om ervaringen uit te wisselen en mee na te denken over knelpunten en duurzame oplossingen rond het holebi-thema. Het regenboognetwerk is in eerste instantie bedoeld voor community building tussen medewerkers die zich identificeren als homoseksueel, biseksueel, panseksueel, omniseksueel, polyseksueel (of -romantisch), lesbisch, heteroflexibel, queer* of questioning.

Op 11 oktober 2022 organiseerde de universiteit daartoe de Feestelijke Lancering van het Personeelsnetwerk Regenboog.

Kon je er niet bij zijn maar wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende activiteit? Contacteer dan diversiteit.personeel@ugent.be

De activiteitenkalender voor het academiejaar 2022-2023 van het Personeelsnetwerk Regenboog vind je hier.

Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie

Dinsdag 17 mei is de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT). De verhalen over gaybashing die het afgelopen jaar opdoken tonen aan dat deze dag ook nu nog écht waarde heeft. Maar hoe zit het anno 2022 met homo’s en lesbiennes op de arbeidsmarkt? Hoe worden zij gezien door recruiters? Onderzoekers van UGent @ Work checkten alle positieve en negatieve vooroordelen die eerder in de wetenschappelijke literatuur theoretisch werden aangehaald op hun empirische waarde.

Lees hier meer over het onderzoek van Prof. Stijn Baert:

Sensibilisering

 • De UGent hangt jaarlijks op 17 mei haar regenboogvlaggen uit op alle campussen naar aanleiding van de internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie.
 • De UGent organiseert maandelijks middaglezingen rond diversiteit. Ook de holebi-thematiek komt hierbij geregeld aan bod. Inschrijven kan via www.ugent.be/middaglezingen.
 • De UGent sponsort jaarlijks de praalwagen van de studenten tijdens de Pride Parade (Youth for Equality). In 2021 sponsorde de UGent ook de kortfilm ‘L’ Homme inconnu’ van alumnus Anthony Schatteman over een homo-erotische fantasie in de jaren ’70 van het mondaine Zuid-Frankrijk waar homoseksualiteit een groot taboe was.
 • Aan de non-discriminatieverklaring van de UGent wordt vanaf het AJ 2021-2022 een tuchtreglement gekoppeld dat afdwingbaar zal zijn vanuit het Onderwijs- en Examenreglement en vanuit het Arbeidsreglement zodat alle studenten en medewerkers voortaan nog beter beschermd zullen zijn tegen discriminatie op basis van seksuele oriëntatie.
 • Studenten die hun diversiteitscompetenties willen versterken kunnen kiezen voor de master Gender & Diversiteit. Deze cursus biedt een kennismaking met actuele theorievorming en onderzoek binnen het veld van o.a. de holebi-thematiek.
 • Medewerker en lesgevers die hun vaardigheden willen aanscherpen rond de holebi-thematiek kunnen een awareness training aanvragen op maat van de vakgroep of dienst.

Welzijn

Vertrouwenspersoon/Trustpunt

Het welzijn van studenten en personeel is een prioriteit voor de UGent. Daarom is de aanpak van grensoverschrijdend en ongepast gedrag zoals pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag een prioritair focuspunt. De UGent kant zich tegen elke vorm van discriminatie. Met je klachten en meldingen kan je steeds terecht bij het Trustpunt of facultaire vertrouwenscontacten of de centrale ombudspersoon of facultaire ombudspersonen.

Holebi-netwerk voor medewerkers

De universiteit wil haar medewerkers een informeel forum geven om ervaringen uit te wisselen en mee na te denken over knelpunten en duurzame oplossingen rond het holebi-thema. Het regenboognetwerk is in eerste instantie bedoeld voor community building tussen medewerkers die zich identificeren als homoseksueel, biseksueel, panseksueel, omniseksueel, polyseksueel (of -romantisch), lesbisch, heteroflexibel, queer* of questioning. Het beoogde effect van de ontmoetingsmomenten is een gelijke kansenbeleid ontwikkelen dat ruim gedragen is en inspeelt op de actuele noden van de medewerkers.

Geplande activiteiten voor het academiejaar 2021-2022:

 • Praatcafés on campus of online in safe spaces
 • Themalezing- of debat
 • Awareness- of weerbaarheidstraining
 • Themawandeling in de stad Gent
 • Themalunch, -drink of -picknick

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende activiteit? Laat je dan inschrijven op de mailinglist via diversiteit.personeel@ugent.be.

Holebi-studentenverenigingen

Aan de UGent zijn er studentenclubs waar holebi’s en trans personen zichzelf mogen zijn zonder te hoeven denken aan de bevooroordeelde ideeën van anderen. Mekaar aanvaarden ongeacht geslacht, etniciteit of seksuele oriëntatie staat voorop. Iedereen is welkom. De verenigingen organiseren geregeld educatieve en recreatieve activiteiten rond het LGBTQIA-thema.

http://www.acantha.be
acanthastudentenclub@gmail.com

http://www.verkeerdgeparkeerd.be
info@verkeerdgeparkeerd.be

Samenwerking met de Stad Gent

De UGent implementeert het jaarthema van de Stad Gent (i.s.m. Çavaria en Casa Rosa) rond Veerkracht en Weerbaarheid bij LGBTQIA-personen in haar holebi-beleid en maakt het aanbod van de stad graag bekend bij haar medewerkers en studenten.

Bij het begin van het academiejaar 2021-2022 organiseren de partners van de 10 daagse van de Geestelijke Gezondheid de workshop “Sterker in je schoenen: de LGBTQIA-editie”.

Contact

diversiteit.personeel@ugent.be