Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voortraject banner

Voor wie?

  • Je wil een Nederlandstalige opleiding volgen aan universiteit of hogeschool in Vlaanderen of Brussel.
  • Je bent (recent) naar Vlaanderen gemigreerd.
  • Je behaalde een diploma secundair onderwijs, in je land van herkomst of in België via OKAN- of TKO-onderwijs
  • Je hebt al een basiskennis van het Nederlands (minstens niveau B1-/niveau 3 UCT).

Wat?

Het voortraject bereidt je voor op een Nederlandstalige opleiding aan een universiteit of hogeschool.

Het voortraject heeft verschillende modules:

  • Nederlands voor anderstaligen (NT2, startniveau: B1-)
  • Academische taal- en studievaardigheden
  • Studieloopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding
  • Voorbereidende modules Engels, wiskunde, chemie en fysica
  • Je kan eventueel opleidingsonderdelen uit reguliere onderwijsprogramma’s opnemen(max. 6SP)

Wanneer?

Het voortraject start telkens eind september en eindigt eind juni.

Meer informatie

Wil je deelnemen aan het Voortraject? Dan moet je je inschrijven voor een infosessie en slagen voor een selectieprocedure.

Meer info

Contact

studeren@amal.gent