Algemene en praktische info

Waarom rolmodel worden?

De overstap van het middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs is voor velen een grote stap. Secundaire scholen doen heel wat inspanningen om hun laatstejaarsleerlingen te informeren over het hogeronderwijslandschap. Zo brengen leerlingen onder begeleiding een bezoek aan de SID-in beurs, kunnen ze een gesprek aanvragen met een CLB-medewerker of krijgen ze klassikaal een infosessie over het leerkrediet.

En toch blijven heel wat (kwetsbare) jongeren met de vraag zitten hoe het leven op de hogeschool of universiteit er nu écht aan toe gaat en twijfelen ze soms of ze wel in staat zijn om hogere studies aan te vatten. Het is voor hen makkelijker om in gesprek te gaan met generatiegenoten over deze vragen en twijfels dan met medewerkers van onderwijsinstellingen. Net om die reden is de rolmodellenwerking in het leven geroepen.

Wat is de taak van het rolmodel?

Als rolmodel vertel je over jouw persoonlijke studiekeuzeproces met alle successen en struikelblokken. Je beschrijft aan kleine groepjes leerlingen hoe jouw eerste dag op de faculteit er uitzag, hoe de lessen en examens verlopen, wie de proffen zijn, hoeveel het jou kost om een jaar te studeren, wat jouw ambities zijn na het studeren, hoe jij het kotleven ervaart, …

Als rolmodel doe je dus niet aan studiekeuzebegeleiding. Daarvoor zijn er immers de studieadviseurs en trajectbegeleiders. Wel is het de bedoeling jongeren te prikkelen en te motiveren om een actief keuzeproces te doorlopen. Een rolmodel zal leerlingen niet informeren of adviseren maar wel sensibiliseren.

Als rolmodel ben je multi-inzetbaar

 • Als ervaringsdeskundige tijdens rondetafelgesprekken met laatstejaarsleerlingen ASO, TSO, BSO en KSO in Oost-Vlaamse secundaire scholen
 • Als ervaringsdeskundige op de studie- en informatiedagen (SID-in beurs in Flanders Expo)
 • Als gids tijdens opendeurdagen en infomomenten van de faculteit
 • Als expert-deelnemer aan een speeddate met jongeren
 • Als gesprekspartner bij conversatietafels met anderstalige nieuwkomers (bijvoorbeeld vluchtelingen).

Als rolmodel kies je voor de activiteiten die het beste passen bij jouw persoonlijkheid, jouw talent, en jouw overtuiging en duid je via een doodle aan welke activiteiten je verkiest in functie van jouw lessenrooster.
Bij minstens drie deelnames ontvang je op het einde van het academiejaar een certificaat.

Wie kan rolmodel worden?

Iedereen die voldoet aan deze voorwaarden kan rolmodel worden:

 • Je studeert aan de Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Odisee Technologiecampus Gent, Luca-School of Arts of je volgt een HBO-5 opleiding
 • Je bent geslaagd voor minstens 60 studiepunten
 • Je bent een vlotte babbelaar
 • Je hebt wat tijd voor vrijwillig engagement
 • Je wil jouw ervaringen delen met laatstejaarsleerlingen

In het bijzonder moedigen wij de volgende studenten aan om zich te engageren als rolmodel:

 • Studenten in een schakelprogramma, voorbereidingsprogramma, GIT/PDT
 • Studenten met een verrassende ervaring: op kot zitten, op Erasmus gaan, lid van studentenvereniging, op stage gaan, …
 • Studenten met een migratie-achtergrond
 • Student-nieuwkomers (met buitenlandse nationaliteit)
 • Anderstalige studenten
 • Studenten met vluchtelingenstatuut
 • Beursstudenten
 • Studenten met een atypische vooropleiding (TSO, KSO, BSO)
 • Studenten met een functiebeperking (leerstoornis, angststoornis, fysieke beperking, chronische ziekte, …)
 • Pioniersstudenten (eerste in de familie)
 • Werkstudenten
 • Studenten met topsportstatuut
 • Studenten met politiek mandaat
 • Studenten met kunstenaarsstatuut
 • Studenten met gezinslast
 • Studenten uit een knelpunt-opleiding (zorgopleidingen, opleidingen met weinig studenten, opleidingen die enkel in Gent worden gedoceerd,…).

Wat zit er in voor jou?

 • Je kan gratis deelnemen aan drie cruciale vormingen voor jouw rol: gesprekstechnieken, interculturele communicatie en structuur hoger onderwijs;
 • Je ontvangt een certificaat;
 • Je bent verzekerd tijdens alle activiteiten;
 • Jouw vervoersonkosten worden vergoed;
 • Er is een broodjesmaaltijd en drank voorzien bij elke vorming en training;
 • Extra-muros activiteiten worden gesponsord door de instellingen: stadswandeling Blijven Plakken, quiz, bowlen, improvisatie-theater;
 • Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van extra gratis trainingen gesponsord door de instellingen: leren presenteren, tips voor sollicitaties, leren netwerken en leren omgaan met stresssituaties;
 • Jouw didactische en communicatieve vaardigheden worden versterkt;
 • Je bouwt een uitgebreider netwerk op met medestudenten van andere faculteiten en hogeronderwijsinstellingen;
 • Je maakt deel uit van een geëngageerd team;
 • Praktijkervaring is een surplus op jouw CV;
 • Wij kunnen aanbevelingsbrieven schrijven voor jouw (internationale) stageplaatsen.

Getuigenissen van enkele rolmodellen

Ik vind het interessant om als toekomstig leerkracht in gesprek te gaan met jongeren, mezelf in hun leefwereld te verplaatsen en te argumenteren waarom je hogere studies zou verkiezen boven uit werken gaan. Voor mij ging studeren altijd heel vlot, dat is niet voor iedereen zo. Ik stel dikwijls vast dat sommige jongeren slachtoffer zijn van het watervalsysteem. Ze zitten niet op hun plaats in TSO- of BSO-opleidingen en hun talenten worden onderbenut. Als rolmodel vind ik het belangrijk een ander geluid te laten horen. De boodschap die ik als rolmodel meegeef: ik geloof in een talentgerichte benadering en als je een opleiding kiest die aansluit bij jouw talent komt alles goed. (Tine)
Sinds mijn 14de heb ik last van ADD, een aandachtstoornis. Mensen rondom mij raadden me af om hogere studies aan te vangen. Ik heb toch doorgezet. Dankzij het bijzonder statuut dat me werd toegekend krijg ik een uur langer de tijd om mijn examens af te leggen. Ik wil dat leerlingen weten dat zoiets bestaat. Ik ben nu zelfs studentenvertegenwoordiger. Dit had ik vroeger nooit voor mogelijk geacht. (Frederik)
Voor mij was de stap van het secundair naar het hoger onderwijs heel erg groot. Ik ging op kot en was voor het eerst ver van huis. Niemand in mijn familie heeft ooit hogere studies aangevat. Mijn ouders wilden dat ik Rechten probeerde, maar mijn hart lag bij Kunstwetenschappen. Ik mocht 1 jaar testen. Daardoor had ik in het begin heel erg last van faalangst en uitstelgedrag. Ik heb noodgedwongen een aantal vakken van het eerste jaar moeten meenemen naar het tweede jaar. Als rolmodel wil ik aan de leerlingen duidelijk maken dat het systeem van ‘blijven zitten’ niet meer bestaat. Ik volg een GIT-traject en dankzij de faalangsttraining vind ik studeren nu plezant. (Karen)
In het middelbaar zat ik niet goed in mijn vel. Ik weet niet goed waarom. Ik had bovendien een moeilijke thuissituatie met scheidende ouders en werd al gauw schoolmoe. Eenmaal aan de universiteit ging een wereld voor me open. Ik hoefde geen vervelende fysica-oefeningen meer te maken. Elk vak uit de opleiding Filosofie vond ik interessant. Die boodschap wil ik meegeven aan de jongeren: kies wat je graag doet en alles gaat zoveel vlotter. (Maarten)
Ik ben van Marokkaanse origine en draag een hoofddoek. Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik op mijn 18de zou gaan werken. Dankzij mijn oudere neef die Biomedische Wetenschappen studeert heb ik mijn ouders kunnen overtuigen om mij toch te laten studeren. Ik vind het belangrijk om een diploma te hebben om als jonge vrouw op eigen benen te kunnen staan. Ik hoop als rolmodel jonge meisjes te kunnen inspireren met mijn succesverhaal. Trouwen en kinderen krijgen kan later nog. (Hassania)
Ik woon nog niet zo lang in België. Ik spreek vlot Nederlands, maar academisch taalgebruik is toch nog van een hoger niveau. Daarom krijg ik wekelijks extra taalbegeleiding en ben ik aangesloten bij een studentenkring met enkel moedertaalsprekers. Je netwerk uitbreiden en de taal blijven praktiseren is essentieel. Als rolmodel hoop ik anderstalige leerlingen te kunnen inspireren hetzelfde te doen. (Sylvana)

 

Rolmodellen AJ2021-2022
Rolmodellen AJ2021-2022

Rolmodellen AJ 2017-2018
Rolmodellen AJ 2017-2018

Rolmodellen AJ 2016-2017
Rolmodellen AJ 2016-2017

Rolmodellen AJ 2014-2015
Rolmodellen AJ 2014-2015

Contact

augent

  Associatie Universiteit Gent

  Aagje.Monballieu@AUGent.be
  09 264 82 28
  Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent 

   ugent

    Universiteit Gent

    Sunbul.Karakaya@UGent.be
    09 264 98 26

     artevelde

      Arteveldehogeschool

      nele.pierlet@arteveldehs.be
      09 234 92 27
      Dienst studieadvies/Verantwoordelijke Diversiteit
      Hoogpoort 15, 9000 Gent

       Logo HoGent nieuw

        Hogeschool Gent

        pascal.vangeit@hogent.be
        09 243 33 89
        Stafmedewerker studentenaangelegenheden
        Directie Onderwijs
        Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent

         odisee

          Odisee campus Gent

          Inge.DeSchuyter@odisee.be
          09 265 86 43

           Technologiecampus Gent
          Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent

           school of arts

            Luca - School of Arts

            ilona.terkessidis@luca-arts.be

             provincie Oost-Vlaanderen

              Provincie Oost-Vlaanderen

              kevin.de.coninck@oost-vlaanderen.be
              09 267 75 07
              Promotie Zorgberoepen - Coördinatiepunt Handicap OVL
              Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg
              W. Wilsonplein 2, 9000 Gent