Wij bezoeken uw school

De rolmodellen brengen een getuigenis over hun bijzonder studiekeuzeverloop en hun studievoortgangsproces, hun persoonlijke successen en struikelblokken. De focus ligt niet op het opleidingsaanbod, maar wel op algemene thema's, zoals de studiekosten, de bachelor-masterstructuur,  het leerkrediet, mogelijke ondersteuningsinitiatieven, de onderwijscultuur, het kotleven, het verenigingsleven, … komen uitgebreid aan bod. We hanteren drie methodieken in spelvorm (sleutelbeelden, cijferquiz, woordenspel) om interactie tussen het rolmodel en de leerlingen te stimuleren.

Wij waken steeds over de aanwezigheid van een diverse groep rolmodellen (vrouwen versus mannen, zorgeloze versus kwetsbare kansengroepstudenten, hogeschoolstudenten versus universitaire studenten.)

Rolmodellen2