CO2eq-uitstoot UGent

De UGent berekent sinds 2019 jaarlijks haar koolstofvoetafdruk. Dat is de som van alle broeikasgassen die we uitstoten. Met ons klimaatplan willen we de totale uitstoot van onze universiteit jaar na jaar verlagen. Het einddoel? De norm van het Klimaatakkoord van Parijs: een netto nuluitstoot in 2050.

Scope

De koolstofvoetafdruk omvat zowel de directe als de indirecte uitstoot van verschillende broeikasgassen, zoals CO2, onderverdeeld in 3 ‘scopes’:

 • Scope 1: de directe uitstoot van broeikasgassen op onze campussen door het verbruik van brandstoffen, gas, eigen wagens en het vrijkomen van koelgassen
 • Scope 2: de indirecte uitstoot van broeikasgassen door de consumptie van aangekochte elektriciteit en warmte die elders werd geproduceerd
 • Scope 3: alle andere indirecte uitstoot, voornamelijk door:
  • Mobiliteit, nl. pendelverkeer en dienstreizen door personeel
  • Afvalverwerking

De indirecte uitstoot van onderstaande activiteiten wordt nog niet in rekening gebracht, gezien de grote onzekerheid en onvolledigheid van de beschikbare data:

 • Pendelverkeer en vliegreizen door studenten
 • Productie van aangekochte materialen, zoals apparatuur, ICT-hardware, materialen, chemicaliën, verbruiksgoederen, voeding voor de studentenrestaurants, …
 • Bouw en renovatie van gebouwen en verharde oppervlaktes
 • Investeringsportefeuille

Verdeling van CO2-emissies en evolutie doorheen de jaren

De CO2-footprint van de UGent bedraagt 43.781 ton CO2e (analysejaar 2022). Het overgrote deel hiervan kan worden toegeschreven aan het energieverbruik, vliegtuigreizen en woon-werkverkeer. 

Verdeling CO2-uitstoot 2022

CO2-uitstoot verdeling

Evolutie CO2-uitstoot van 2019 tot 2022

CO2-uitstoot evolutie

  Reductie van CO2-uitstoot t.o.v. 2019 

  Summary CO2

  2019

  2020

  2021

  2022

  reductie

  t.o.v. 2019

  Energy

  28.696

  27.375

  33.341

  28.002

  -2%

  Cooling agents

  555

  555

  555

  555

  0%

  Freight

  260

  260

  260

  111

  -57%

  Mobility

  25.667

  12.345

  11.295

  14.162

  -39%

  Direct waste streams

  626

  626

  626

  951

  +52%

  Total

  55.803

  41.161

  46.076

  43.781

  -19%


  Doel

  We hanteren de Absolute Contraction Approach (ACA), waarbij de organisatie kiest om aan het “ruim beneden 2°C pad” (WB2C) of het “1.5°C” pad (1.5C) te voldoen. Zo legt de organisatie zichzelf een lineaire reductie op, die bepaald wordt door de footprint van het basisjaar.

  Voor de UGent bedragen de Science Based Targets tegen 2030 (t.o.v. basisjaar 2019):

  • WB2C: van 55,8k tCO2e in 2019 naar 40,5 tCO2e in 2030 (minus 27,5% of minus 15k tCO2e)
  • WB1.5C: van 55,8k tCO2e in 2019 naar 30,0 k tCO2e in 2030 (minus 46,2% of minus 26k tCO2e)

  De UGent schaarde zich achter de EU-ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2050 en aligneert zich zo minstens met de WB2C, maar streeft naar de WB1.5C. Deze ambitie werd vertaald naar doelstellingen, zowel op vlak van energie (directe uitstoot) als op vlak van emissies door aankopen en verplaatsingen (indirecte uitstoot). 

  Er werd in eerste instantie voor gekozen om evenredige inspanningen te realiseren in de verschillende sectoren om deze algemene doelstelling na te streven. In een latere fase zou de doelstelling in bepaalde sectoren kunnen aangescherpt worden, om zo iets minder ver of langzamer te kunnen gaan in een andere sector. 

  Strategie

  Het traject voor de komende 10 jaar werd concreet gemaakt met een Klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd in transitieplannen. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. 

  Downloads