Circulair waterbeheer

Vijver campus Diergeneeskunde

Waterbeleid

UGent maakt werk van een integraal waterbeleid dat de waterkringlopen zoveel mogelijk lokaal
sluit en de gevolgen van de klimaatverandering mildert.

Helofytenveld faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Watertransitie op je campus

92% van het gebruikte water is leidingwater. Dit kostbaar drinkwater kan in tal van
toepassingen vervangen worden door alternatieve waterbevoorradingsbronnen.

  • Heel wat toiletten worden gespoeld met regenwater.
  • Op campus Diergeneeskunde en campus Heymans wordt effluent van de zuiveringsinstallatie en spuiwater hergebruikt voor het reinigen van stallen en spoelen van toiletten.
  • Op campus Farmacie, Gontrode en Proeftuinstraat wordt afvalwater deels gezuiverd in een helofytenveld en hergebruikt voor het spoelen van toiletten.
  • Er zijn watertransitiestudies lopende op campus Sterre en site Sint-Pietersnieuwstraat.

Laboratorium

Waterbesparing op je werkplek

Ga slim om met water en verspil het niet. Wees de ambassadeur, de duurzaamheidsverantwoordelijke, de enthousiasteling, ... binnen uw groep en motiveer anderen!

  • Meld lekkende kranen! Een lopend toilet verbruikt 1l/min!
  • Meld de aankoop van toestellen met een groot verbruik en vraag advies aan milieu@ugent.be.
  • Meld defecten of (te verwachten) buitensporige verbruiken aan milieu@ugent.be (waterkosten kunnen bij ontstentenis hiervan doorgerekend worden aan de vakgroep).

OnthardingWil je zelf aan de slag?

Zie je opportuniteiten om meer water te besparen? Of overbodige verharding om te vormen naar een zone waar water kan infiltreren? Misschien kunnen we helpen? Of wil je graag wat inspiratie?

  • Laat je inspireren door duurzaamheidsacties van anderen: Kijk wat collega's deden om overbodige infrastructuur te ontharden en ga zelf aan de slag!
  • Vermoed je een (heel) hoog waterverbruik door bv. een toestel? Wij kunnen een mobiele teller plaatsen en dit dan heel intensief opvolgen. Contacteer ons!
  • Krijg je je collega's niet overtuigd om kraantjeswater te drinken? Wij kunnen de kwaliteit van het drinkwater voor jullie analyseren. Contacteer ons!

Contact

Meer info: milieu@UGent.be 

Milieuadviseur water: Greet.Persoon@ugent.be