Onderzoeksvragen en living labs

Open oproep: UGent zoekt uitdagingen uit het werkveld

Elk academiejaar werken vele studenten aan projecten tijdens hun opleiding aan UGent. We willen hen zoveel mogelijk in contact brengen met het werkveld en de maatschappij en doen daarom beroep op bedrijven, organisaties en de publieke sector om onderwerpen door te geven. Zo willen we vermijden dat de eindresultaten in de kast blijven liggen en willen we hun open blik op de wereld aanwakkeren. Voeg uitdagingen toe of vind uitdagingen op de call for challenges website, een initiatief van Durf Ondernemen.

Living labs in het kader van het klimaatplan

Wil jij samen met beleidsmedewerkers, studenten, academici en evt. externe actoren living labs opzetten die het transitiepad of de duurzaamheidsdoelstellingen van de UGent dienen? Dan kan je beroep doen op de provisie living labs, die gespijsd wordt met een deel van de CO2-bijdrage voor vliegreizen. Lees hier meer over de voorwaarden voor subsidie en de aanvraagprocedure.

Stadsacademie

De Stadsacademie wil een collaboratorium zijn waarin studenten, professoren, beleidsmakers, bedrijven en middenveldorganisaties kennis delen over grote Gentse sociale en ecologische uitdagingen. Het is een plek waar wordt nagedacht over probleemdefinities en oplossingen, over toekomstvisies en strategieën, over experimenten en opschaling. In de Stadsacademie werken studenten uit verschillende disciplines onder begeleiding van transdisciplinaire teams aan een sociaal-rechtvaardige en ecologisch duurzame toekomst van Gent. Dit vertaalt zich in gedeelde opgaves voor bachelorpapers, masterproeven, groepswerken, stages, en een actieve zoektocht naar experimenteerzones en proeftuinen.

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel vormt een aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die wetenschappelijke ondersteuning zoeken in de vorm van studentenonderzoek. Studenten beantwoorden een onderzoeksvraag in het kader van hun eindwerk, begeleid door een ervaren onderzoeker. De Wetenschapswinkel helpt een vraag te vertalen naar een onderzoeksvraag en bemiddelt tussen organisatie, promotor en student-onderzoeker.