Samenstelling Onderwijskwaliteitsbureau

Het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) bestaat uit een complementair team van experten, naar analogie van de samenstelling van panelleden van een externe visitatiecommissie.

“Ze omvat een combinatie van specifieke deskundigheden. Dit zijn de deskundigheden die nodig zijn om een gezaghebbende beoordeling uit te voeren. Het gaat om vakdeskundigheid, internationale deskundigheid, werkvelddeskundigheid, onderwijsdeskundigheid, visitatie- of auditdeskundigheid en studentgebonden deskundigheid."

Om dit te bereiken zetelen er 4 externe experten, waarvan minstens 2 nog beroepsactief, met werkvelddeskundigheid en/of onderwijs- en kwaliteitszorgexpertise in het OKB.
Verder is gezorgd voor een evenwichtige verdeling van interne experten die onafhankelijk van hun statuut kunnen meedenken en een besluit kunnen nemen op vlak van de kwaliteit van een opleiding. De leden handelen niet als vertegenwoordigers van hun geleding of faculteit, maar als bewakende en sturende instantie van de instelling als geheel. De diversiteit aan statuten biedt een meerwaarde op vlak van complementaire expertise.

Samenstelling OKB:

Voorzitter: vicerector Mieke Van Herreweghe

Stemgerechtigde leden naast de voorzitter:

 • Directeur onderwijsaangelegenheden Ilse De Bourdeaudhuij 

 • 2 ZAP-leden
  • Bertel De Groote (EB)
  • Annelies Decloedt (DI)
  • Plaatsvervangers: Sofie Van Bauwel (PS) en Bart Dhoedt (EA)
 • 2 studenten

  • Tibo Roelants
  • Jitse Van Nueten
  • Plaatsvervangers Kylian Schalembier en Zoé Cruyt
 • 1 AAP-lid
  • Sofie Vercoutere (LW)
  • Plaatsvervanger: Tijs Rotsaert (PP)
 • 1 ATP-lid

  • Wim Hoste (BW)

  • Plaatsvervanger: Tine Lievrouw (WE)
 • 4 externe experten

  • Lucien Bollaert
  • Cis Van Den Bogaert
  • Mieke Dhoore
  • Marc D’havé

De afdeling onderwijskwaliteitszorg van DOWA staat in voor het secretariaat van het OKB.

De samenstelling van het OKB wordt om de 4 jaar herbekeken. Leden kunnen maximaal 2 termijnen van 4 jaar zetelen.