Hoe stel je jouw GIT samen?

Aan de slag met jouw geïndividualiseerd traject (GIT)!
Bekijk eerst het stappenplan van hoe je jouw GIT kan samenstellen.
Onderstaande filmpjes geven jou vervolgens de belangrijkste richtlijnen en aandachtspunten mee om jouw GIT samen te stellen. 
Kies het filmpje dat het beste aansluit bij jouw situatie. Werk een concreet voorstel uit, je kan dit steeds voorleggen aan de trajectbegeleiders voor feedback.
OPGELET: Programmawijzigingen in AJ 2023-2024
Ga eerst na of de programmawijzigingen invloed hebben op jouw vakkenpakket, pas nadien kan je aan de slag met onderstaande filmpjes om jouw GIT-traject samen te stellen.
In academiejaar 2023-24 veranderen de curricula van de opleiding Psychologie. Er zijn geen wijzigingen in de opleidingen Sociaal werk, Pedagogische wetenschappen en de Eduma Gedragswetenschappen.

Ik combineer 1e en 2e Bachelor

Ik combineer 2e en 3e Bachelor

Ik combineer Bachelor/Schakel/Voorber. met Master

GIT in de master Psychologie

GIT in de master Pedagogische wetenschappen

GIT in de master Sociaal werk


Vragen over jouw curriculum?

Neem contact op met je opleiding, we helpen jou graag verder.

Bekijk ook volgende websites: