Onderwijs en Onderzoek

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen is een universitaire instelling en neemt dus eveneens deel in de onderzoeks- en onderwijsopdracht van de Universiteit Gent.

 Onderwijs

Prof. Dr. Danny Segers, organiseert jaarlijks de cursus Geschiedenis van de Wetenschappen die als keuzevak binnen de opleiding Master in de Fysica en de Sterrenkunde wordt ingericht.

Het museum staat steeds open voor studenten die er onderzoek willen verrichten in het kader van hun bachelor- of masterscriptie.

Daarnaast werkt het museum intens samen met zowel UGent als niet-UGent partners in het kader van diverse opleidingsonderdelen en stages. Ook studenten van de Specifieke lerarenopleidingen kunnen in het museum terecht, waarbij zij dan instaan voor het verzorgen van een geleid bezoek aan het museum en de lopende tentoonstelling.

Wie hierover meer informatie wil, neemt via e-mail contact op met het museum.

 Onderzoek

Voor meer informatie over het onderzoek in het museum, de papers en artikels kan u contact opnemen met het museum via e-mail