Plechtige Proclamatie 2022-2023

Plechtige Proclamaties 2019-2020 en 2020-2021 - Graduation Ceremonies 2019-2020 and 2021-2022

Laatste updates / Latest updates

Update 04/10/2023

De promovendi mogen vergezeld worden door 2 personen.

The graduates may be accompanied by 2 guests.

Foto's / Pictures

Album INFINITUM - Faculteit Wetenschappen - 07/10/2023 (185)

Recording of the livestream

Plechtige Proclamatie op zaterdag 7 oktober 2023

Beste promovendi 

De Plechtige Proclamatie 2022-2023 vindt plaats op zaterdag 7 oktober 2023 in het UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. De proclamatie start om 9u30 en wordt gevolgd door een feestelijke receptie van 11u30 tot 13u00.

Mogen we u vragen de updates en uw mails op te volgen voor mogelijke wijzigingen?

Lees hier de praktische richtlijnen (zie onderaan).

Schrijf je hier in (deadline 3 oktober 2023 om 12u).

Eventuele vragen kan je richten aan decanaat.we@ugent.be.

Vriendelijke groeten

Isabel Van Driessche
Decaan van de faculteit Wetenschappen

Graduation Ceremony on Saturday 07/10/2023

Dear promovendi,

The Graduation Ceremony 2022-2023 will take place on Saturday October 7th, 2023 in the UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Ghent. The ceremony will start at 9.30 a.m. and will be followed by a festive reception from 11.30 a.m. to 1.00 p.m.

May we ask you to follow the updates and your emails for possible changes?

Take note of the practical guidelines (see below).

Register here (deadline October 3rd 2023 12:00).

Questions can be addressed to decanaat.we@ugent.be.

Best regards,

Isabel Van Driessche
Dean of the Faculty of Sciences

Praktische richtlijnen / Practical guidelines