Katrijn - Leerkracht wiskunde

Katrijn - Leerkracht wiskundeAfgestudeerd in 2016

Werkt bij Leiepoort campus Sint-Hendrik

Functie: Leerkracht wiskunde

Wat houdt je job in?

Ik ben wiskundeleerkracht in de 2e en 3e graad secundair onderwijs. In de praktijk komt hier heel wat meer bij kijken dan kennis en vaardigheden doorgeven: leerlingen extra begeleiden, nascholingen volgen, uitstappen, oudercontacten, vakvergaderingen, meehelpen in werkgroepen op school,… Net die mix maakt het voor mij een heel boeiende job: geen enkele week verloopt hetzelfde!

Hoe heeft de opleiding je voorbereid op deze job?

Ik ben wiskunde gaan studeren met de intentie om wiskundeleerkracht te worden. De bachelor wiskunde bevat natuurlijk geen vakken die ik nu geef. Het was maar tijdens de master, in de lerarenopleiding, dat ik in aanraking kwam met onderwijsgerichte vakken. Het grote voordeel is dat ik een brede basis heb en geleerd heb dat er binnen de wiskunde heel veel verschillende takken zijn. Dit helpt om de liefde voor het vak, in al zijn facetten, door te geven aan mijn leerlingen.

Hoe verliep de zoektocht naar werk?

Na drie sollicitatiegesprekken was het al snel duidelijk dat een master in de wiskunde zeer gegeerd is in het onderwijs. Dat stelt je in een superieure positie. Werk heb ik dus snel gevonden, in het bijzonder zelfs meteen een fulltime job voor een volledig schooljaar.

Ik heb op twee scholen lesgegeven en ik heb gemerkt dat je wel best de moeite doet om te zoeken naar een school die bij je karakter past. Het reilen en zeilen kan van school tot school veel verschillen.

Hoeveel wiskundigen werken er waar jij werkt?

We zijn met zes leerkrachten wiskunde derde graad, waarvan vier wiskundigen en twee burgerlijk ingenieurs. Ten opzichte van andere scholen is dit uitzonderlijk veel.

Tip voor de toekomstige student

Blijven doorzetten! Het is geen gemakkelijke studie, maar de motivatie om leerkracht wiskunde te kunnen zijn in zijn puurste vorm, was voor mij een grote drijfveer. Achteraf gezien ben ik heel blij dat ik nu als master wiskunde voor de klas sta.