Nico - Leerkracht wiskunde

Nico - Leerkracht wiskundeAfgestudeerd in 2017

Werkt bij Don Bosco Sint-Denijs-Westrem

Functie: Leerkracht wiskunde

Wat voor werk doe je?

Ik ben een leerkracht wiskunde in de derde graad op Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, een school voor wetenschap en techniek. Ik geef les in de richting Industriële Wetenschappen met 8u wiskunde. Voor de heel geïnteresseerde studenten voorzie ik ook extra lessen wiskunde, die buiten de schooluren en buiten het reguliere curriculum vallen.

Hoe heeft de opleiding je voorbereid op deze job?

De opleiding wiskunde heeft mijn vermogen tot abstractie dermate aangescherpt, dat ik de studenten altijd kan helpen wanneer zij een wiskundig concept nodig hebben, ook buiten mijn eigen vakgebied. De lerarenopleiding heeft mijn vermogen tot het geven van een heldere en bondige uitleg verder op punt gezet.

Hoe verliep de zoektocht naar werk?

Na een korte interim als leerkracht wiskunde in een school in Lievegem, kreeg ik drie verschillende aanbiedingen: ik kon blijven lesgeven in dezelfde school, ik kon starten als data-analist bij Renson en ik mocht beginnen op mijn huidige school. Ik heb mijn hart gevolgd en nog geen spijt gehad van die keuze!

Hoeveel wiskundigen werken er waar jij werkt?

Er werken slechts twee andere wiskundigen op deze school: de graadcoördinator voor de tweede graad, en de algemeen directeur.

Tip voor de toekomstige student

Tijdens de bacheloropleiding moet je wel eens op je tanden bijten, maar de masteropleiding maakt alles goed!