Sieglinde - Wetenschappelijk assistent

Sieglinde - Wetenschappelijk assistentAfgestudeerd in 2015

Werkt bij BIRA

Functie: Wetenschappelijk assistent

Hoe kijk je terug op de opleiding wiskunde?

Na het secundair onderwijs heb ik deze opleiding vooral gekozen omdat ik wiskunde in het middelbaar wel leuk vond en er wel goed in was, maar eigenlijk had ik op die leeftijd nog helemaal geen idee waar mijn interesses lagen. Achteraf gezien was de opleiding wiskunde misschien niet de beste keuze voor mij, maar ik ben wel tevreden over waar het mij later gebracht heeft. Ik heb er veel inzichten en nieuwe vaardigheden opgedaan: logisch redeneren, programmeren, probleemoplossend denken.

Waarom het postgraduaat?

Gedurende mijn vijfjarige opleiding werd het mij duidelijk dat ikzelf meer geïnteresseerd was in “dingen waar je je iets bij kunt voorstellen”. Ik volgde de 1-jarige vervolgopleiding “Postgraduate in Weather and Climate Modelling”. Het interdisciplinaire karakter (een mengeling van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geografie en informatica) sprak mij enorm aan. De opleiding wiskunde was zeker handig hiervoor, al moest ik mijn scheikunde- en natuurkundekennis wel bijspijkeren. Dat we al kennis maakten met een programmeertaal in eerste bachelor, was wel nuttig voor mij.

Wat houdt je job in?

Ik werk als wetenschappelijk assistente in het BIRA (Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie). Deze onderzoeksinstelling houdt zich bezig met de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en andere planeten, dit door onder andere het ontwerp van ruimtemissies en instrumenten en de afleiding van satellietgegevensproducten, hun validatie en geofysische exploitatie, inclusief modellering en ontwikkeling van diensten. 

In mijn eerste project, waar ik een algoritme dat informatie haalt uit satellietmetingen moest verbeteren, kon ik mijn wiskundige achtergrond van statistiek en algebra goed combineren met mijn kennis van de atmosfeer en eigenschappen van satellietdata. Ondertussen heb ik ook al veel buitenlandse conferenties en workshops mogen bijwonen om mijn kennis en inzichten te vergroten.

Werken er nog wiskundigen waar jij werkt?  

Ja, maar we zijn in de minderheid. De meeste van mijn collega’s hebben een achtergrond in natuurkunde, scheikunde of ingenieurswetenschappen.