Lesmateriaal Open Lessen - Krokusvakantie

Plattegrond Campus Sterre

Biochemie en Biotechnologie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Hoofdstuk 1

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische kinetiek

Genetica I - Inleiding (tekst - slides) - Hoofdstuk 2 (tekst - slides deel 1)

Fysica II

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische kinetiek

Genetica I - Hoofdstuk 2 (tekst - slides deel 2 - slides deel 3)

Vrijdag

Fysica II

Gentechnologie I - les 1

Inleiding tot de levenswetenschappen

Biologie

Maandag

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische kinetiek

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie - Introductie - Epithelia

Algemene microbiologie - les 1

Ecologie

Geologie: systeem Aarde

Woensdag

Arthropoda - les 1

Fysica II

Geologie: systeem Aarde

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische kinetiek

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie - Epithelia

Algemene microbiologie - les 2

Biogeografie - Inleiding + Platentektoniek

Ecologie

Fysica II

Organische chemie - Thema 1-4

Chemie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Hoofdstuk 1

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische kinetiek

Fysica II: golven, optica en thermische fysica - Trillingen

Chemie en maatschappij

Wiskunde: analyse

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische kinetiek

Fysica II: golven, optica en thermische fysica - Trillingen

Wiskunde: analyse

Vrijdag

Wiskunde: analyse

Fysica en Sterrenkunde

Elektriciteit en magnetisme

Inleiding tot de theoretische fysica

Dinsdag

Elektriciteit en magnetisme

Extragalactische sterrenkunde - Er wordt geen lesmateriaal ter beschikking gesteld

Inleiding tot de theoretische fysica

Elektriciteit van magnetisme

Extragalactische sterrenkunde - Er wordt geen lesmateriaal ter beschikking gesteld

Vrijdag

Elektriciteit en magnetisme

Geografie en Geomatica

Fysische geografie: vorming van het reliëf - Hoofdstuk 1

Inleiding landschapskunde - les 1

Dinsdag

De biosfeer: planten - Inleidingsles

Fysica II

Vrijdag

De biosfeer: planten

Fysica II

Geologie

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische kinetiek

Fysica II: golven, optica en thermische fysica - Trillingen

Fysische geografie: vorming van het reliëf - Hoofdstuk 1

Dinsdag

De biosfeer: planten - Inleidingsles

Geologie van België - les 2

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische kinetiek

Fysica II: golven, optica en thermische fysica - Trillingen

Vrijdag

De biosfeer: planten

Geologie van België - les 3

Inleiding tot de petrologie - Les 1

Informatica

Calculus - Hoofdstuk 1

Scriptingtalen - Er wordt geen lesmateriaal ter beschikking gesteld

Calculus - Hoofdstuk 1

Objectgericht programmeren - Er wordt geen lesmateriaal ter beschikking gesteld

Algoritmen en datastructuren I - Er wordt geen lesmateriaal ter beschikking gesteld

Lineaire algebra en meetkunde

Objectgericht programmeren - Er wordt geen lesmateriaal ter beschikking gesteld

Vrijdag

Scriptingtalen - Er wordt geen lesmateriaal ter beschikking gesteld

Wiskunde

Lineaire algebra en meetkunde II

Numerieke analyse - Hoofdstuk 1

Theoretische mechanica - Hoofdstuk 1

Topologie en metrische ruimten - Topologie

Dinsdag

Discrete wiskunde II - Hoofdstuk 1 - 2

Theoretische mechanica - Hoofdstuk 1

Lineaire algebra en meetkunde II

Topologie en metrische ruimten - Topologie

Vrijdag

Discrete wiskunde II - Hoofdstuk 1 - 2

Numerieke analyse - Hoofdstuk 1