Lesmateriaal Open Lessen - Krokusvakantie

Plattegrond Campus Sterre

Biochemie en Biotechnologie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven -

Algemene chemie  -

Biodiversiteit van dieren -

Genetica I -

Dinsdag 5/03

Immunologie -

Inleiding tot de levenswetenschappen -

Biomedische fysiologie -

Fysica II -

Inleiding tot de levenswetenschappen -

Plantenfysiologie -

Algemene chemie -

Genetica I -

Plantenfysiologie -

Vrijdag 8/03

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven -

Biodiversiteit van dieren -

Biomedische fysiologie -

Fysica II -

Gentechnologie I -

Inleiding tot de levenswetenschappen

Biologie

Maandag 4/03

Algemene chemie II: veranderingen in materie -

Organische chemie -

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie -

Algemene microbiologie -

Ecologie -

Geologie: systeem Aarde -

Woensdag 6/03

Arthropoda -

Celbiologie -

Fysica II -

Geologie: systeem Aarde -

Algemene chemie II: veranderingen in materie -

Celbiologie -

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie -

Algemene microbiologie -

Biogeografie -

Ecologie -

Fysica II -

Organische chemie -

Chemie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven -

Algemene chemie -

Fysica: golven, optica en thermische fysica -

Dinsdag 5/03

Wiskunde: analyse -

Chemie en maatschappij

Wiskunde: analyse

Algemene chemie -

Fysica: golven, optica en thermische fysica -

Wiskunde: analyse

Vrijdag 8/03

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven -

Fysica en Sterrenkunde

Analyse II -

Elektriciteit en magnetisme -

Inleiding tot de theoretische fysica

Dinsdag 5/03

Analyse II -

Elektriciteit en magnetisme -

Inleiding tot de theoretische fysica -

Thermische fysica -

Woensdag 6/03

Analyse II -

Elektromagnetisme -

Inleiding tot de theoretische fysica -

Thermische fysica -

Analyse II -

Elektriciteit van magnetisme -

Extragalactische sterrenkunde -

Vrijdag 8/03

Elektriciteit en magnetisme -

Geografie en Geomatica

Fysische geografie: vorming van het reliëf -

Inleiding landschapskunde -

Sociale en economische geografie -

Dinsdag 5/03

De biosfeer: planten -

Inleiding bodemkunde -

Fysica II -

Teledetectie -

Donderdag 7/03

Geodesie -

Vrijdag 8/03

De biosfeer: planten -

Fysica II -

Geologie

Algemene chemie II: veranderingen in materie -

Fysica: golven, optica en thermische fysica -

Fysische geografie: vorming van het reliëf -

Geologie van België -

Dinsdag 5/03

De biosfeer: planten -

Inleiding tot de petrologie -

Algemene chemie II: veranderingen in materie -

Fysica II: golven, optica en thermische fysica -

Vrijdag 8/03

De biosfeer: planten -

Geologie van België -

Inleiding tot de petrologie -

Informatica

Calculus -

Lineaire algebra en meetkunde -

Scriptingtalen -

Dinsdag 5/03

Scriptingtalen -

Calculus -

Donderdag 7/03

Algoritmen en datastructuren I -

Lineaire algebra en meetkunde -

Webdevelopment -

Vrijdag 8/03

Scriptingtalen -

Software engineering lab 1 -

Wiskunde

Analyse II -

Lineaire algebra en meetkunde II -

Numerieke analyse -

Topologie en metrische ruimten -

Dinsdag 5/03

Analyse II -

Differentiaalmeetkunde I -

Analyse II -

Analyse II -

Numerieke analyse -

Topologie en metrische ruimten -

Vrijdag 8/03

Discrete wiskunde II -