Bio-ingenieurswetenschappen: praktische info voor 2020-2021

Examenresultaten en feedback

Op donderdag 10 september 2020 om 17u komen je punten online op oasis.ugent.be

Ja. Iedereen heeft recht op feedback.

Je lesgevers kondigen de mogelijke data voor feedback aan op Ufora.

De officiële feedbackperiode duurt tot en met zaterdag 19 september 2020.

Aan alle niet‐geslaagden wordt ten stelligste aangeraden om hun examen(s) in te kijken! Zo krijg je meteen een eerste zicht op wat goed en wat minder goed ging.

 

Veranderen van opleiding

Stop je met de opleiding tot bio-ingenieur? Verander je naar een bacheloropleiding tot industrieel ingenieur? Zit je nog met vragen over de opleiding en eventuele vrijstellingen?

Neem dan rechtstreeks contact op met de trajectbegeleiders van die opleiding:

Bachelor in de biowetenschappen (Gent, Campus Schoonmeersen):

Bachelor in de bio-industriële wetenschappen (Campus Kortrijk)

 

Heroriënteren naar een opleiding aan een andere faculteit? Vragen over die opleiding en eventuele vrijstellingen?

De trajectbegeleiders van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen immers niet beslissen over vrijstellingen die je kan krijgen aan een andere faculteit. 

 

 

Herinschrijven

 • Vanaf 11 september tot en met 30 september kan je je herinschrijven: 
  • Ga naar oasis.ugent.be > Algemeen > Inschrijven > Klik op de knop 'Inschrijven' onder de opleiding waarvoor je opnieuw wil inschrijven. Volg de verdere instructies.
 • Vanaf 1 oktober: uitzonderlijke laattijdige inschrijving mits toestemming van de faculteit!

 

Dit is afhankelijk van de samenstelling van het curriculum:

 • Curriculum met vakken uit 1ba en/of 2ba: inschrijven in “Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen”
 • Curriculum met vakken uit 3ba: inschrijven in "Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting xxxxx"
 • Curriculum met vakken uit bachelor én master: eerst herinschrijven voor "Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting xxxxx", dan via de knop “inschrijving voor de vervolgopleiding” inschrijven voor de gekozen masteropleiding

 

 

Programmawijziging Bachelor bio-ingenieurswetenschappen : gevolgen in 2020-2021

 • Je volgde in 2019-2020 niet het standaard 2de jaar bachelor maar een overgangsjaar met daarin het oude vak "biochemie en moleculaire biologie" en "wiskunde 4". Heb je het 2de jaar volledig afgewerkt, dan wordt - na inschrijving - het 3de jaar bachelor niet correct samengesteld in OASIS. Je ziet enkel het vak Cellulaire en Moleculaire biologie, wat je niet meer hoeft te volgen. 
 • De studentenadministratie (FSA) volgt de inschrijvingen op en zal het curriculum MOT 3ba correct opbouwen in OASIS.
 • Nadat het curriculum is opgebouwd door de FSA, krijgt het de status goedgekeurd en word je hiervan verwittigd via de UGent-mail. Heb je de goedkeuringsmail ontvangen en ben je niet van plan om in 2020-2021 het volledige 3de jaar te volgen, contacteer dan de trajectbegeleider () om het curriculum te bespreken

 

Niet geslaagd voor Aardwetenschappen (7 ECTS); Dierkunde 1 (6 ECTS), Plantkunde 1 (6 ECTS), Fysica 2 (6 ECTS), Economie (5 ECTS) ? 

 

Wie in 19-20 toestemming had om één van bovenstaande 'oude' vakken te volgen en niet geslaagd is, moet in 20-21 aansluiten bij het nieuwe vak:

 • niet geslaagd voor Aardwetenschappen (7 ECTS) = volgen van Aardwetenschappen (5 ECTS) en Omgevingswetenschappen (4 ECTS)
 • niet geslaagd voor Dierkunde 1: invertebraten (6 ECTS) = volgen van Toegepaste dierkunde: invertebraten (5 ECTS)
 • niet geslaagd voor Plantkunde 1: morfologie, anatomie en diversiteit (6 ECTS) = volgen van Toegepaste plantkunde: morfologie en diversiteit (5 ECTS)
 • niet geslaagd voor Fysica 2: elektriciteit en magnetisme (6 ECTS) = volgen van Elektriciteit, magnetisme en sensoren (5 ECTS)
 • niet geslaagd voor Economie (5 ECTS) = volgen van Economie (4 ECTS)

 

Niet geslaagd voor Biochemie & moleculaire biologie (5 ECTS); Fysica 4 (5 stp), Procestechniek (3 stp)? 

 

Wie in 19-20 toestemming had om één van bovenstaande 'oude' vakken te volgen en niet geslaagd is, mag in 2020-2021 het oude vak nog éénmaal opnemen. Eén uitzondering:

 • niet geslaagd voor Fysica 4: fysische transportverschijnselen (5 ECTS) én voor Procestechniek (3 ECTS) = volgen van Fluïdomechanica (3 ECTS) en Warmte- & massatransport (4 ECTS)

De oude cursuscode van het vak komt in het curriculum. Dit kan je zelf niet doen in OASIS.

Kom je in aanmerking om oude vakken via zelfstudie af te werken, contacteer de trajectbegeleider Isabelle Vantornhout (via ).

 

Programmawijziging Master bio-ingenieurswetenschappen

Het nieuwe programma en de overgangsmaatregelen vind je terug op de website Programmawijzigingen Master bio-ingenieurswetenschappen

Let wel: de overgangsmaatregel gelden enkel voor studenten die in 2019-2020 al ingeschreven waren in de masteropleiding !

 

 • Het kan gebeuren dat je in jouw curriculum in OASIS automatisch geïnitialiseerde plichtvakken zal moeten deleten omdat je die volgens de overgangsmaatregel niet moet (maar mag) volgen. OASIS weet immers niet wie in welk overgangsscenario zit.

 • Als er volgens de overgangsmaatregelen studiepunten van een vak moeten aangepast worden (bijv. bij Juridisch kader van Milieutechnologie), kan je dit niet zelf doen in OASIS. Dit zal door de trajectbegeleider rechtgezet worden. 

 

 

Geïndividualiseerde trajecten

Niet iedereen kan een geïndividualiseerd traject volgen. Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De bacheloropleiding is zodanig opgebouwd dat vakken op een zo logisch mogelijke manier op elkaar volgen. Om een vak goed te kunnen volgen en de slaagkans te vergroten, hou je bij het samenstellen van een curriculum best ook rekening met deze opbouw. 

Lees meer in dit document

 • Uurroosters voor het eerste semester zullen pas beschikbaar vanaf 15 september.  Je krijgt hierover nog bericht via Ufora.
 • Uurroosters voor het tweede semester zijn nog niet beschikbaar. Je kan voor de tweede semester al een traject samenstellen en dit later wijzigen (indien nodig – afhankelijk van de lesrooster).

 

 

Trajectbegeleiding Bio-ingenieurswetenschappen

  • Maak een afspraak met de trajectbegeleider, Isabelle Vantornhout. Alle gesprekken gaan door via MS Teams. 
  • Gelieve niet te mailen of te bellen voor een afspraak. Om de gesprekken met de studenten niet te storen, wordt de telefoon niet beantwoord.
  • Korte vragen kan je stellen via . Let wel, verwacht niet onmiddellijk een antwoord, mails kunnen pas na de kantooruren beantwoord worden.
   • Gelieve dezelfde mail geen tweede maal te versturen.
   • Het heeft geen zin om dezelfde mail ook naar andere personen binnen de faculteit te sturen. De collega’s sturen die op hun beurt toch door naar de juiste trajectbegeleider binnen de faculteit.