Bachelor bio-ingenieur: praktische info voor 2021-2022

Examenresultaten en feedback

Op donderdag 9 september 2021 om 17u komen je punten online op oasis.ugent.be

Ja. Iedereen heeft recht op feedback.

Je lesgevers kondigen de mogelijke data voor feedback aan op Ufora.

De officiële feedbackperiode duurt tot en met zaterdag 18 september 2021.

Aan alle niet‐geslaagden wordt ten stelligste aangeraden om hun examen(s) in te kijken! Zo krijg je meteen een eerste zicht op wat goed en wat minder goed ging.

 

Veranderen van opleiding

Stop je met de opleiding tot bio-ingenieur? Verander je naar een bacheloropleiding tot industrieel ingenieur? Zit je nog met vragen over de opleiding en eventuele vrijstellingen?

Neem dan rechtstreeks contact op met de trajectbegeleiders van die opleiding:

Bachelor in de biowetenschappen (Gent, Campus Schoonmeersen):

Bachelor in de bio-industriële wetenschappen (Campus Kortrijk)

 

Heroriënteren naar een opleiding aan een andere faculteit? Vragen over die opleiding en eventuele vrijstellingen?

De trajectbegeleiders van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen immers niet beslissen over vrijstellingen die je kan krijgen aan een andere faculteit. 

 

Heroriënteren naar een opleiding aan een andere onderwijsinstelling? Vragen over die opleiding en eventuele vrijstellingen?

 • Zoek dan op hun webpagina de juiste contactgegevens.
De trajectbegeleiders van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen je niet adviseren over opleidingen aan andere universiteiten of hogescholen. 

 

Herinschrijven

 • Vanaf 10 september tot en met 30 september kan je je herinschrijven: 
  • Ga naar oasis.ugent.be > Algemeen > Inschrijven > Klik op de knop 'Inschrijven' onder de opleiding waarvoor je opnieuw wil inschrijven. Volg de verdere instructies.
 • Vanaf 1 oktober: uitzonderlijke laattijdige inschrijving mits toestemming van de faculteit!

 

Dit is afhankelijk van de samenstelling van het curriculum:

 • Curriculum met vakken uit 1ba en/of 2ba: inschrijven in “Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen”
 • Curriculum met vakken uit 3ba: inschrijven in "Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting xxxxx"
 • Curriculum met vakken uit bachelor én master: eerst herinschrijven voor "Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting xxxxx", dan via de knop “inschrijving voor de vervolgopleiding” inschrijven voor de gekozen masteropleiding

 

 

Geïndividualiseerde trajecten

Niet iedereen kan een geïndividualiseerd traject volgen. Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De bacheloropleiding is zodanig opgebouwd dat vakken op een zo logisch mogelijke manier op elkaar volgen. Om een vak goed te kunnen volgen en de slaagkans te vergroten, hou je bij het samenstellen van een curriculum best ook rekening met deze opbouw. 

Lees meer in dit document

 • Persoonlijke uurrooster (rekening houdend met de vakken opgenomen in het curriculum): OASIS
 • Algemene uurroosters (alle vakken): Studiekiezer - ga naar de opleidingspagina > tabblad programma
 • Door onvoorziene omstandigheden kunnen uurroosters wijzigen. Indien er wijzigingen zijn, word je daarvan op de hoogte gebracht via Ufora.

 

Trajectbegeleiding Bio-ingenieurswetenschappen

  • Maak een afspraak met de trajectbegeleider, Isabelle Vantornhout.  Dit kan on campus of online.
  • Gelieve niet te mailen of te bellen voor een afspraak. Om de gesprekken met de studenten niet te storen, wordt de telefoon niet beantwoord.
  • Korte vragen kan je stellen via . Let wel, verwacht niet onmiddellijk een antwoord, mails kunnen pas na de kantooruren beantwoord worden.
   • Gelieve dezelfde mail geen tweede maal te versturen.
   • Het heeft geen zin om dezelfde mail ook naar andere personen binnen de faculteit te sturen. De collega’s sturen die op hun beurt toch door naar de juiste trajectbegeleider binnen de faculteit.

Studiebegeleiding Bio-ingenieurswetenschappen