Begeleiding na de puntenbekendmaking 1e semester

Je hebt jouw examenresultaten ontvangen, en nu?
Het stappenplan helpt jou om je weg te vinden in het begeleidingsaanbod naar aanleiding van de bekendmaking van de punten van de eerstesemesterexamens. Daarnaast vind je op deze pagina aanvullende informatie die nuttig kan zijn voor jou.
Heb je toch nog een vraag? Neem een kijkje onderaan deze pagina, je vindt er de contactgegevens van de studie- en trajectbegeleiders. Wij helpen jou graag verder!

Stappenplan

Het stappenplan maakt je wegwijs in het begeleidingsaanbod.

Stappenplan

Feedback en reflectie

 • Na elke examenperiode heb je recht op feedback door de lesgever en recht op inzage van je examen. Hiervoor worden op voorhand feedbackperiodes vastgelegd.
 • Reflecteer over de voorbije examenperiode in het algemeen. Denk na over wat er goed ging en waar je in de toekomst wil aan werken. Neem je eigen reflectieproces in handen met de kennisclip ‘Stilstaan is vooruitgaan’.

Studievoortgang en leerkrediet

De Vlaamse overheid verwacht dat je binnen een redelijke termijn je diploma hoger onderwijs behaalt. Om na te gaan of je voldoende vordering maakt tijdens je studies, worden je studievoortgang en leerkrediet opgevolgd.

Ik wil mijn studiemethode en -planning bijsturen

Was jij iemand die in het secundair onderwijs relatief weinig studietijd nodig had om je examens voor te bereiden en merk je dat dit nu niet meer werkt? Of had je tijdens je middelbare studies een bepaalde studiemethode die nu niet meer zo efficiënt blijkt te zijn? Dan kan het zinvol zijn om je studiemethode onder de loep te nemen om op die manier de grotere pakketten aan de universiteit aan te pakken.

 • Kom naar de facultaire workshop 'Efficiënter studeren'. Schrijf je hier in
 • De studentenpsychologen bieden deze training ook aan. Bekijk hun trainingsaanbod.  
 • Een persoonlijk gesprek over je studiemethode of -planning kan uiteraard ook. Maak een afspraak met jouw studiebegeleider.
 • Wil je liever zelf aan de slag? Bekijk de webpagina ‘Efficiënter studeren’.
 • Extra tips & tricks over efficiënter studeren kan je nalezen op de Ufora-pagina 'Wel in je vel'.

Ik wil beter leren omgaan met studiegerelateerde problemen

Ben je veel te laat begonnen met studeren omdat je last had van uitstelgedrag? Was de angst om te falen soms zo groot dat deze jouw resultaten beïnvloedde? Kon je je niet concentreren? Was de stress te overweldigend? Als je de voorbije periode op deze problemen botste dan wil je vast weten hoe je hier in de toekomst beter mee kan omgaan.

 • Bekijk het trainingsaanbod van de afdeling Studieadvies rond het aanpakken van uitstelgedrag, faalangst, spreekangst, slaapproblemen etc. 
 • Maak een afspraak bij jouw studiebegeleider
 • Of ga zelf aan de slag! Op de Ufora-pagina ‘Wel in je vel’ vind je materiaal en tips rond diverse studiegerelateerde thema’s.

Ik wil gebruik maken van taalondersteuning

Heb je feedback gekregen op een paper of moet je in het 2e semester een paper schrijven? Wist je dat de UGent een uitgebreid aanbod taalbegeleiding en -advies biedt aan elke student?

Ik twijfel over mijn studiekeuze

De twijfels over je studiekeuze kunnen verschillende oorzaken hebben. Ervaar je onvoldoende motivatie om te studeren? Is de opleiding niet wat je ervan verwacht hebt? Of twijfel je eerder door je tegenvallende examenresultaten?

Twijfelen hoeft niet meteen te beteken dat je je studies beter stopzet of heroriënteert naar een andere opleiding. Het is wel goed om deze twijfels verder te verkennen. Negeer ze dus niet!

 • Met enkele concrete tips kan je alvast aan de slag gaan met jouw twijfels.
 • Kom je er zelf niet uit? Maak een afspraak met één van de trajectbegeleiders. Om alle mogelijke opties open te houden, boek je best een afspraak in vóór 1 maart.

Ik wil in het tweede semester starten in een andere opleiding

Als je beslist hebt om je huidige opleiding stop te zetten en vanaf het 2e semester te starten in een nieuwe opleiding, dan spreken we over een heroriëntering of studieverandering. Het is belangrijk dat je je goed informeert over de administratieve stappen, maar ook over de gevolgen die een studieverandering met zich mee brengt. 

Ik wil heroriënteren naar een andere UGent-opleiding

Contacteer de studie- en trajectbegeleider van je nieuwe opleiding om te weten te komen welke vakken je dit jaar nog kan opnemen in je nieuwe opleiding. Vraag ook al even na welke gevolgen jouw laattijdige inschrijving heeft voor je verdere studietraject.

 • Wens je een opleiding te volgen binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen? Maak vóór 1 maart een afspraak met jouw trajectbegeleider.
 • Je wenst een opleiding te volgen aan een andere faculteit? Maak vóór 1 maart een afspraak met de trajectbegeleider van je nieuwe opleiding.

Beschik je over alle informatie, volg dan de juiste administratieve stappen in Oasis, zodat je in het 2e semester van start kan gaan. Doe dit zeker vóór de deadline van 1 maart zodat je je recht op teruggave van leerkrediet en studiegeld behoudt.

Ik wil heroriënteren naar een opleiding van een andere onderwijsinstelling

 • Check de website van je nieuwe onderwijsinstelling om te weten te komen hoe je je kan inschrijven voor je nieuwe opleiding en welke deadlines je nieuwe onderwijsinstelling hanteert voor een inschrijving vanaf het 2semester.
 • Contacteer de studie- en trajectbegeleider van je nieuwe opleiding om te weten te komen welke vakken je dit jaar nog kan opnemen in je nieuwe opleiding. Vraag ook al even na welke gevolgen jouw laattijdige inschrijving heeft voor je verdere studietraject.
 • Breng de stopzetting van je huidige opleiding in orde via Oasis. Doe dit zeker vóór 15 maart zodat je je recht op teruggave van leerkrediet en studiegeld behoudt.
 • De Universiteit Gent werkt samen met enkele partnerinstellingen: ArteveldeschoolHOGENT en Howest. Studieverandering naar één van deze partnerinstellingen betekent dat je een deel van het inschrijvingsgeld, het vaste bedrag, niet meer moet betalen. Het is belangrijk dat je dit aanduidt als reden voor stopzetting in OASIS. Je krijgt dan een ‘Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering’.  

Ik wil mijn studies stopzetten

Wanneer je als student volledig uitschrijft bij je onderwijsinstelling en gedurende hetzelfde academiejaar niet meer inschrijft in een andere opleiding (zelfde of andere onderwijsinstelling), dan heb je de studies stopgezet. Ook hier is het belangrijk dat je je goed informeert over de gevolgen van het stopzetten van je studies.

 • Lees meer over de gevolgen voor je studentenstatuut. Heb je hierover nog vragen, contacteer de sociale dienst.
 • Zéker dat je wil stopzetten? Breng de stopzetting van je huidige opleiding in orde via Oasis. Doe dit zeker vóór 15 maart zodat je je recht op teruggave van leerkrediet en studiegeld behoudt.

Ik wil mijn curriculum aanpassen

Na afloop van het 1e semester kan je – onder bepaalde voorwaarden – je curriculum aanpassen.

Wel in je vel

Als student is het niet alle dagen feest: soms heb je veel aan je hoofd of is het moeilijk je weg te zoeken.

 • MoodSpace.be is een plek voor studenten. Vol betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Met ruimte voor verhalen, peptalk en wegwijzers naar een luisterend oor. Dé check en het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid.
 • Ook binnen je eigen universiteit kan je wel ergens terecht, voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt. Check ‘Wel in je vel’ om te weten welke initiatieven de Universiteit Gent biedt om jou op weg te helpen. 

Contact

Contacteer een studie- of trajectbegeleider