Al een diploma

Heb je al een diploma op zak? Heb je al studiebewijzen behaald of ervaring opgedaan die relevant kunnen/kan zijn voor de opleiding die je wil aanvatten?Afhankelijk van je ervaring of vooropleiding kom je dan misschien in aanmerking voor:

 • Een voorbereidingsprogramma
 • Een schakelprogramma
 • Een verkorte bachelor
 • Vrijstellingen omwille van eerder verworven kwalificaties (= EVK)
 • Vrijstellingen omwille van erkenning van eerder verworven competenties (= EVC)

Om te weten waarvoor jij in aanmerking komt, bekijk je de toelatingsvoorwaarden van de masteropleiding waarvoor je interesse hebt. De toelatingsvoorwaarden vind je via de studiekiezer (kies de opleiding die je wil volgen > tabblad 'over de opleiding').

Inschrijven voor een voorbereidings- of schakelprogramma, of voor een verkorte bachelor verloopt op dezelfde manier als een reguliere inschrijving. In bepaalde gevallen heb je een goedkeuring van de faculteit nodig. Indien dit het geval is, zal je tijdens de inschrijvingsprocedure gevraagd worden om bepaalde bewijzen, diplomasupplementen of attesten voor te leggen. Nadat je bent ingeschreven, moet je je curriculum samenstellen in Oasis. Doorgaans wordt een programma met een omvang van 65 SP of meer over meerdere jaren gespreid. Met vragen over de samenstelling van je curriculum kan je terecht bij de trajectbegeleider van je opleiding.

Voorbereidingsprogramma’s

Ben je reeds in het bezit van een academisch bachelor- of masterdiploma (of een licentiediploma) waarmee je niet rechtstreeks kan toegelaten worden tot de master van jouw keuze? Dan bestaat er misschien een voorbereidingsprogramma waarmee je, nadat je dit programma met succes hebt afgelegd, kan toegelaten worden tot de betreffende masteropleiding.

Opgelet, enkele voorbereidingsprogramma’s zijn interuniversitair en hebben daardoor en eigen regeling. Dit geldt voor volgende programma’s:

Schakelprogramma’s

Ben je reeds in het bezit van een professionele bachelor? Dan bestaat er misschien een schakelprogramma tot de master waarvoor jij interesse hebt. Nadat je dit schakelprogramma met succes hebt afgelegd, kan je toegelaten worden tot de betreffende masteropleiding.

De schakelprogramma's aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte hebben doorgaans een welomschreven doelgroep. Bekijk goed of jouw professionele bachelor tussen de toelatingsvoorwaarden staat.

Verkorte bachelor

Kom je met jouw eerder behaalde diploma niet in aanmerking voor een voorbereidings- of schakelprogramma? Dan wordt er misschien een verkorte bachelor aangeboden. Een verkorte bachelor is omvattender dan een voorbereidings- of schakelprogramma. Na het voltooien van de verkorte bachelor ontvang je een volwaardig bachelordiploma. Het programma van een verkorte bachelor bestaat uit dezelfde opleidingsonderdelen als het volledige bachelorprogramma van de opleiding, maar er wordt een standaardpakket aan vrijstellingen toegekend. Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte worden er door zeven opleidingen verkorte programma’s aangeboden. 

Toelatingsvoorwaarden verkorte bachelors

 • Afrikaanse talen en culturen, archeologie, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, Oost-Europese talen en culturen en wijsbegeerte:
  in het bezit zijn van een professioneel of academisch bachelor- of masterdiploma. 
 • taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde:
  in het bezit zijn van respectievelijk een diploma taal- en letterkunde of toegepaste taalkunde en binnen dezelfde opleiding een diploma voor een extra taal willen behalen.

Inschrijven/aanvragen verkorte bachelor

 1. Je schrijft in voor de gewone bacheloropleiding. Dit gebeurt in twee stappen (voorinschrijving en definitieve inschrijving). Ben je net afgestudeerd aan de UGent, dan kan je zelf via Oasis een nieuwe inschrijving aanmaken en hoef je deze eerste stap niet te volgen. 
 2.  Je stuurt een mail naar fsa.lw@ugent.be met vermelding ‘aanvraag verkorte bachelor + opleiding’ en je diploma hoger onderwijs in bijlage. Vermeld in deze mail ook welke opleidingsonderdelen je wenst op te nemen in je curriculum van dat academiejaar. Twijfel je over de samenstelling van je curriculum, dan ga je best eerst even langs bij je trajectbegeleider. Belangrijk: de opleidingsonderdelen van het eerste modeltrajectjaar (zie het programma in pdf - kolom MT - 1) moeten verplicht opgenomen worden, tenzij je beschikt over een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut. Meer info over werken en studeren.
 3. De facultaire studentenadministratie zal je curriculum aanpassen en goedkeuren. Als dit gebeurd is, kan je je in Oasis akkoord verklaren met je curriculum. Als het nodig is, kan je je curriculum nog wijzigen.
 4. Bijkomende vrijstellingen kan je aanvragen via het online formulier

Vrijstellingen door eerder verworven kwalificaties (= EVK)

Heb je binnen een eerdere opleiding enkele creditbewijzen behaald, maar geen volledig programma afgewerkt en dus geen diploma behaald? Dan kan je mogelijks vrijgesteld worden van bepaalde opleidingsonderdelen binnen je opleiding. Je maakt een kans op vrijstellingen, als er opleidingsonderdelen in je huidige of toekomstige studieprogramma voorkomen waarvan je denkt: "Dit lijkt op een vak waarvoor ik geslaagd was, uit de opleiding die ik al gevolgd heb". Om dit na te gaan kan je best de opleiding die je wenst te volgen in de studiekiezer van de UGent raadplegen. Je klikt verder op het opleidingsonderdeel waarvan je denkt dat het inhoudelijk overeen stemt met het vak waarvoor je reeds een studiebewijs behaalde.

Als je een vrijstelling aanvraagt, en die wordt toegekend, dan maakt het opleidingsonderdeel waarvoor je vrijgesteld bent geen deel meer uit van je programma. Dat wil zeggen dat je voor dat opleidingsonderdeel niet meer naar de les hoeft, geen taken meer moet maken of examen dient af te leggen. Een vrijstelling vraag je aan via de daartoe voorziene procedure.

Vrijstellingen door eerder verworven competenties (= EVC)

Tijdens je studies kan er rekening gehouden worden met eerder verworven competenties (EVC's). Eerder verworven competenties zijn kennis, vaardigheden en attitudes die men buiten de universiteit heeft opgedaan tijdens ervaringen in bijvoorbeeld het werk, vrijwilligerswerk, hobby's of verenigingsleven. Deze ervaringen zijn niet door een studiebewijs bekrachtigd, maar kunnen overeenkomen met competenties uit een bachelor en/of masteropleiding.

Deze opgedane ervaring kan via het doorlopen van een bekwaamheidsonderzoek erkend worden. Je ontvangt dan een bewijs van bekwaamheid. Met dit bewijs van bekwaamheid kan je vervolgens vrijstellingen aanvragen. EVC's leiden dus niet rechtstreeks naar vrijstellingen.

Je vindt alle informatie op de website van de associatie AUGent. 
Heb je nog aanvullende vragen dan kan je terecht bij .

Vragen over de samenstelling van je curriculum?

In veel gevallen is een combinatie tussen opleidingsonderdelen uit een voorbereidings-, schakel-, of verkorte bachelor in combinatie met opleidingsonderdelen uit de daarop aansluitende master reeds mogelijk. Je contacteert best de trajectbegeleider van de opleiding waarvoor je interesse hebt, om na te gaan welke mogelijkheden je precies hebt en om je concrete curriculum samen te stellen.

Algemene info over spreiden van studies, combinatie werk-studeren, bijzonder statuut, e.d. kan je vinden op de centrale pagina over flexibel studeren.