Stappenplan voor een geslaagd tweede semester

Stap 1: ga naar de feedback voor elk vak waarvoor je geen credit (= 10/20 of meer) hebt behaald.

Er wordt voor elk vak feedback voorzien op vastgelegde data en uren: feedbackmomenten per lesgever.  Vaak wordt ook nog extra info gegeven via het vak op Ufora. Feedback is een bespreking van en een toelichting bij je examen waarbij je wordt uitgelegd wat er fout is gegaan en hoe je dat de volgende keer kan verbeteren of bijsturen. Je leert hier niet alleen wat er is verkeerd gegaan, maar ook hoe de examens worden gecorrigeerd, hoe een goed antwoord er kan uitzien, welke onderdelen van het examen (de meerkeuzevragen, de open vragen, de oefeningen, …) wel goed zijn gegaan, … Zo kan je je slaagkans in de volgende examenperiode verhogen. Schrijf op wat je uit de feedback hebt geleerd, zodat je dat later nog eens kan nalezen. 

Stap 2: evalueer waar het fout is gegaan bij het studeren.

Lees eerst de 4 stappen in de brochure ‘Efficiënter studeren’ (p. 7-8): oriënteren, begrijpen, verankeren en actief herhalen. Bekijk daarna de concrete uitwerking van deze stappen in de presentatie ‘Studieplanning en methode: hoe studeer je de algemene vakken’ (slide 9) en schrijf bij elke stap op wat je anders of niet hebt gedaan. Beslis wat er zeker anders moet in het tweede semester. Als je deze evaluatie hebt gemaakt, kan een kort gesprek met je studiebegeleider jouw overblijvende problemen zeker oplossen. Je bent altijd welkom, na afspraak via de elektronische agenda van je studiebegeleider

Stap 3: maak een planning voor het tweede semester.

Bekijk eerst hoe het tweede semester is opgebouwd aan de hand van de academische kalender. 

Maak een week- en een semesterplanning. Je kan daarvoor een week- en een semesterkalender downloaden op de Monitoraatssite op Ufora of werken met een papieren versie. Die vind je op de ladekastjes van het Monitoraat (aan lokaal 100.051). Is een planning niets voor jou omdat het je toch nooit lukt om je daaraan te houden? Neem dan deel aan de workshop 'Timemanagement - Aanpak tweede semester'. Die wordt 3 keer gegeven, 1 keer online en 2 keer on campus. Elke workshop staat open voor alle eerstejaarsstudenten.

 • Online op woensdag 22 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur via Teams.
  Om aan deze sessie te kunnen deelnemen, dien je op voorhand je lesrooster in te vullen in een weekplanner. Die moet je, liefs op papier, bij de hand hebben bij de start van de sessie.
 • On campus
  • op dinsdag 28 februari om 19 u. in leslokaal 0.3 (Blandijnberg 2, gelijkvloers)
  • op woensdag 1 maart om 10 u. in leslokaal -1.92 (Blandijnberg 2, kelderverdieping)

Breng je lessenrooster mee en meld je aanwezigheid via 'groepen' op de Monitoraatssite.

Stap 4: vraag een individueel adviesgesprek aan bij je studiebegeleider.

Heb je nog vragen? Lukt het niet om je aan je opgestelde planning te houden? Heb je geen idee waar het fout is gegaan in het eerste semester of weet je niet wat je kan verbeteren aan je manier van studeren? Maak een afspraak bij je studiebegeleider. Stel dat niet uit, want de 12 lesweken van het tweede semester zijn zo voorbij!

Stap 5: heb je specifieke problemen?

 • Heb je last van uitstelgedrag, faalangst, slaapproblemen, angsten of spreekangst? De afdeling Studieadvies van de UGent biedt specifieke trainingen aan om je hierbij te helpen. Deze trainingen zijn gratis. Inschrijven is verplicht en kan vanaf 6 februari.
 • Voor de studenten van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is er ook een sessie 'Uitstelgedrag aanpakken' op dinsdag 7 maart om 19 u. in auditorium 1 Jan Broeckx (gelijkvloers Blandijnberg 2). Inschrijven is niet nodig.
 • Heb je een leerstoornis of een functiebeperking of ben je chronisch ziek en heb je nog geen Bijzonder Statuut aangevraagd? Doe dit dan zo snel mogelijk (en ten laatste op 25 maart). Voor vragen over het Bijzonder Statuut kan je contact opnemen met Evelien Halewyck van het Aanspreekpunt Student en functiebeperking.
 • Heb je nood aan taaladvies of wil je een afspraak maken bij een studentenarts of psycholoog? Bekijk dan het aanbod op de ‘Wel-in-je-vel’-pagina


Tot slot: twijfel je of je je huidige opleiding wel wil voortzetten? Informeer je over alle mogelijkheden via deze flowchart. Weet je het daarna nog niet?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studiebegeleider om dit te bespreken. Wil je waarschijnlijk van opleiding veranderen, neem dan contact op met de trajectbegeleider van de opleiding waarnaar je misschien wil overstappen om te weten te komen voor welke vakken je daar nog kan inschrijven. Omwille van leerkrediet en studievoortgangsbeleid (Onderwijs- en examenreglement, artikel 24) is het niet zinvol om een nu al besliste overstap uit te stellen naar volgend academiejaar.

Veel succes en altijd welkom!

An Vierstraete, Klaar Vanopstal en Nele Debaene
Studiebegeleiders eerstejaars