Starting Grants voor UGent-onderzoekers

(17-02-2022) UGent-onderzoekers Kim Calders (links) en Thomas Mertens (rechts) ontvangen een ERC Starting Grant. Met deze beurs kunnen zij hun onderzoeksgroep uitbouwen en grensverleggend onderzoek doen.

De Europese Onderzoeksraad (European Research Council, ERC) gaf 397 beginnende onderzoekers een Starting Grant, waaronder vier UGent-onderzoekers: Paul Michael Kurtz met het project PhiSci, Alexandra Simonenko met het project CAUSALITY, Kim Calders met het project SpaceTwin en Thomas Mertens met het project BHHQG.

De projecten van de UGent-onderzoekers

Digital twins voor het beter begrijpen van bosverstoringen en bosherstel met satellietdata

Bossen ondergaan wereldwijd grootschalige en ongekende veranderingen in bosstructuur en soortensamenstelling als gevolg van onder andere antropogene veranderingen en klimaatsverandering. Klimaat, bosverstoringen en bosstructuur zijn nauw met elkaar verbonden: klimaatveranderingen kunnen direct leiden tot fysieke veranderingen in de bosstructuur en vice versa, of tot een toename van bosverstoringen. Het is echter nog steeds onzeker hoe de bosstructuur wordt beïnvloed door verstoringen (lokaal) en hoe we verschillende intensiteiten van verstoringsregimes kunnen detecteren en monitoren met behulp van satellietdata (wereldwijd).

Met dit project SPACETWIN zal Kim Calders zich focussen op de impact van droogte, brand en houtkap in tropische en gematigde bossen. Hij zet hiervoor in op radiative transfer modelling en aardobservatie (proximal & remote sensing) technieken, met een sterke focus op 3D en 4D monitoren van de structurele dynamiek van deze bossen. Dit zal leiden tot nieuwe inzichten om bosverstoringen en herstel te observeren, kwantificeren en begrijpen door gebruik te maken van tijdreeksen van de meest gedetailleerde structurele en radiometrische 3D-bosmodellen: 'digital twin’ bossen. De innovaties binnen dit project openen ook een wereld van nieuwe onderzoeksvragen en toepassingen die zeer gedetailleerde 3D-informatie over de bosstructuur vereisen. De verwachte resultaten van SPACETWIN zullen ook bijdragen om onzekerheden in de voorspelling van koolstofvoorraden en dynamiek binnen de IPCC-context te reduceren.

Horizons van Zwarte Gaten in Kwantumgravitatie

Zwarte gaten zijn één van de meest mysterieuze objecten in ons universum, die slechts recent op spectaculaire wijze astronomisch zijn gedetecteerd. Maar we begrijpen, zelfs in principe, hun interne werking niet. In het bijzonder, puzzels rond Hawkings informatieparadox zoals “Wat gebeurt er als we door de horizon van een zwart gat vallen?” of “Hoe komt de initiële informatie precies terug vrij na de verdamping van het zwart gat?” blijven grotendeels onbeantwoord binnen ons huidig begrip van kwantumgravitatie. In BHHQG, het project van Thomas Mertens, zal dit probleem aangepakt worden via holografische modellen van lager-dimensionele zwaartekracht. Binnen deze context is recent een specifiek model geconstrueerd (het zogenaamde JT model) en expliciet opgelost op kwantumniveau, wat ongeëvenaard is voor gravitationele modellen. We gaan deze kennis aanwenden tot het begrijpen van horizons van zwarte gaten en de informatieparadox. Onze aanpak is tweezijdig: (i) we passen het JT model direct toe op bovenstaande vragen, en (ii) we testen de universaliteit van de methoden en resultaten door dit model te incorporeren in een hele familie van oplosbare modellen. Gewapend met deze resultaten, zoeken we te extrapoleren naar hogere dimensies en uiteindelijk naar ons universum.

  • Lees hier het nieuwsbericht over de projecten van Paul Michael Kurtz en Alexandra Simonenko

De 2021 Starting Grants

Meer over ERC

Het ERC werd in 2007 door de Europese Unie werd opgericht, en is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek van topniveau. Het financiert creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden om projecten uit te voeren in heel Europa. 

Onderzoekers binnen en buiten UGent die een ERC Starting Grant willen aanvragen met onze universiteit als gastinstelling, kunnen contact opnemen met het EU-team voor advies en ondersteuning.

Contact

  • EU-team UGent, eu-team@ugent.be
  • thomas.mertens@ugent.be
  • kim.calders@ugent.be