Onderzoek naar doctorandi en doctoraathouders

Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring - ECOOM

Eén van de activiteiten van ECOOM UGent is de ondersteuning van het wetenschapsbeleid van de Vlaamse overheid met betrekking tot de mensen betrokken bij onderzoek in Vlaanderen.

ECOOM UGent onderzoekt hoe doctoraatstrajecten verbeterd kunnen worden vanuit een evidence-based perspectief, opdat doctorandi niet enkel in staat zijn een succesvol doctoraat af te leggen maar ook voorbereid zijn op de carrièrefase die daarop volgt. Vervolgens buigt ECOOM UGent zich over de carrièrepaden van onderzoekers, zowel binnen als buiten de academische context. Hierbij worden ook de percepties van werkgevers over doctoraathouders bestudeerd.

Belangrijkste onderzoeksthema's

De carrièrefase van het doctoraatstraject: Elke vijf jaar wordt bij de jonge onderzoekers aan de vijf Vlaamse universiteiten een bevraging gehouden (Survey of Junior Researchers - SJR). In deze bevraging wordt er gepeild naar het doctoraatsproces en verschillende aspecten ervan zoals het welzijn, de (job)tevredenheid en de carrièreaspiraties.

Carrièrepaden na het doctoraat: Welke carrièrepaden bewandelen doctoraathouders na het behalen van hun doctoraat? Is hun doctoraat een meerwaarde in hun huidige job? Zijn zij tevreden van hun huidige job? De PhD Career Survey biedt hier verschillende inzichten in (www.phdcareersflanders.com). Eén specifiek carrièrepad dat veel potentieel biedt, is die van de ondernemende onderzoeker. Er wordt dan ook speciale aandacht gegeven aan deze onderzoekslijn.

ECOOM UGent onderzoekt ook de andere kant van het rekruteringsverhaal, namelijk de werkgevers. Hoe percipiëren zij doctoraathouders? Hebben niet-academische werkgevers stereotypen over doctoraathouders? Heeft een doctoraatsdiploma een meerwaarde in de niet-academische wereld? Een antwoord op deze vragen zal komen vanuit de Survey of Employers.

Academische carrières in Vlaanderen: Op basis van de databank Human Resources in Research Flanders (HRRF) worden verschillende indicatoren van het academische traject belicht zoals de mate waarin startende onderzoekers het doctoraat behalen, de instroom van internationale onderzoekers en de verderzetting van een academische carrière in Vlaanderen.

Carrières en Interdisciplinair onderzoek: Interdisciplinair onderzoek wordt meer en meer aangemoedigd door financieringsorganisaties. Maar wat is de impact van interdisciplinair onderzoek op de academische en niet-academische carrières van doctoraathouders? En wat is interdisciplinair onderzoek in de ogen van onderzoekers? Hierop probeert ECOOM UGent antwoorden te formuleren.

Een greep uit de ECOOM UGent onderzoeksresultaten

Hands-on materiaal

Het doctoraatstraject

Carrièrepaden na het doctoraat (volledig of deels binnen de academische sector)

In de pers

Varia