Onderzoeksdatamanagement (RDM)

Wat is onderzoeksdatamanagement?

Datamanagement: alle handelingen die ertoe leiden dat onderzoeksdata veilig, vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk zijn en blijven.

Datamanagement moet betrekking hebben op planning, verzameling, organisatie, documentatie, opslag, verwerking, analyse, archivering, ontsluiting en hergebruik van onderzoeksgegevens.

Een goede omgang met onderzoeksdata is een essentieel onderdeel van het onderzoeksproces. Dit is niet enkel belangrijk vanuit het oogpunt van onderzoeksorganisatie en -samenwerking maar ook vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit (transparantie van methodiek, reproduceerbaarheid, verifieerbaarheid en hergebruik).

Vragen? Richt je tot .

Datamanagementplan (DMP)

Slim omgaan met onderzoeksdata vereist planning: een goed datamanagementplan is daar een essentieel onderdeel van.

Delen van digitale onderzoeksdata ('data sharing')

Data kunnen heel open gedeeld worden tot helemaal niet:

Gerelateerde info:

Opslaan van digitale onderzoeksdata

Zowel tijdens als na het onderzoek is het aangeraden om data doordacht op te slaan:

Gerelateerde info: