Interuniversitaire BOF-projecten (iBOF)

Alle Vlaamse universiteiten lanceren samen voor de 3e keer het iBOF-programma, waarbij interuniversitaire projecten worden gecofinancierd. Binnen het iBOF-programma wordt excellent, kennisgrensverleggend onderzoek gesteund dat uitgevoerd wordt in een samenwerkingsverband van minstens 3 promotoren aan minstens 2 Vlaamse universiteiten.

De iBOF oproep wordt tweejaarlijks gelanceerd. Een iBOF-project brengt toponderzoekers samen (al dan niet in combinatie met veelbelovende onderzoekers met groot potentieel) die dankzij een dergelijk interuniversitair project de internationale uitstraling van Vlaanderen vergroten.

Elke promotor brengt een expertise aan die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de promotoren complementair en/of versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Voorstellen uit alle domeinen zijn mogelijk, zowel mono- als interdisciplinaire projecten.

Looptijd iBOF projecten

 • iBOF projecten hebben een looptijd van 4 jaar.
 • periode: 1 januari 2025 - 31 december 2028

Budget

Het aan te vragen totaalbedrag per promotor varieert tussen 450.000 en 900.000 euro, met een maximum van 3.375.000 euro per consortium.

Het aangevraagde budget dient realistisch en conform de beoogde werkpakketten te zijn.

Wie kan een iBOF-project aanvragen?

Algemeen: minimum 3 promoteren van minstens 2 Vlaamse universiteiten.

 • Minstens 1 van de promotoren is een toponderzoeker met een excellent track record (zie omschrijving ‘excellentie’ in oproepdocument). Daarnaast strekt de betrokkenheid van veelbelovende onderzoekers met potentieel tot de aanbeveling;
 • 1 van de promotoren treedt op als coördinator-woordvoerder van het consortium. De coördinator-woordvoerder is primair verantwoordelijk voor de goede samenwerking van het consortium en vormt het eerste aanspreekpunt;
 • Aanvragen worden ingediend door de coördinator-woordvoerder van het consortium bij de afdeling Onderzoekscoördinatie van zijn/haar universiteit;
 • Per promotor kunnen er één of meerdere copromotoren, verbonden aan dezelfde universiteit dan de promotor bij wie zij aansluiten, deelnemen;
 • Men kan slechts bij 1 iBOF-aanvraag betrokken zijn;
 • Bijkomende regels rond wie kan optreden als promotor of copromotor, alsook de emeritaatsregels kunnen worden teruggevonden in de iBOF oproep (zie oproepdocumenten).

OPMERKING: Noch voor aanvragende promotoren, noch voor aanvragende copromotoren zijn er onverenigbaarheden met lopende BOF- en/of IOF-projecten. Enige uitzondering hierop: Promotoren en copromotoren van een iBOF-project dat gestart is op 1 januari 2023, kunnen niet deelnemen aan deze iBOF-oproep 2025. Promotoren en copromotoren die in het kader van de iBOF-oproep 2021 een iBOF-project verworven hebben, kunnen wel deelnemen aan de iBOF-oproep 2025.

Hoe aanvragen?

De selectieprocedure bestaat uit 2 fases:

 • Indienen van het formulier ‘intentieverklaring’ beschikbaar onderaan deze webpagina (zie oproepdocumenten), verzenden aan BOFapplication@ugent.be (wanneer een UGent promotor optreedt als coördinator-woordvoerder van de aanvraag)
 • Consortia die doorgaan naar de tweede ronde zullen uitgenodigd worden om uiterlijk tegen 31 mei 2024 een uitgewerkte versie van de aanvraag in te dienen (formulier ‘uitgewerkte versie’ zal per mail bezorgd worden).

Deadline

 • 26 oktober 2023 (uiterlijk 17u00): deadline indiening IBOF intentieaanvragen
 • 31 mei 2024 (uiterlijk 17u00): deadline indiening uitgewerkte versie iBOF aanvraag 

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren