Resultaat Oproep Hercules Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 2011-2012

Op 1 maart 2012 keurde de Raad van Bestuur van de Herculesstichting de lijst van geselecteerde investeringsvoorstellen goed. Aan de Associatie UGent werden 32 voorstellen ingediend, waarvan 3 met een hoofdpromotor aan een andere Associatie; 12 ervan kregen een subsidie toegekend (samen goed voor 5,44 miljoen euro).

Alfa

 • Binnen de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit (Prof. Heidi Vander Bauwhede) zullen met de subsidie toegangsrechten verworven worden tot een aantal databanken die fundamentele gegevens bevatten voor onderzoek in de vakgebieden financiële economie, bedrijfsfinanciering en accounting.
 • Prof. Erik Vanhaute (Vakgroep Geschiedenis) zal een digitaal landregister ontwikkelen uit het midden van de 19e eeuw. Deze databank zal een gedetailleerde beschrijving bevatten van alle eigendommen, zowel bebouwd als onbebouwd, in het grootste deel van België, inclusief de namen van de eigenaars.
 • Ook Prof. Mieke Van Herreweghe (Vakgroep Taalkunde) zal een databank ontwikkelen. Zij zal een digitaal corpus van de Vlaamse Gebarentaal, de taal van de Vlaamse Dovengemeenschap, samenstellen. Het corpus zal bestaan uit grammaticale en lexicale taaldata, verhalen en conversaties.

Beta

 • De vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie (Prof. Norbert De Kimpe) zal een 400 MHz NMR-spectrometer aankopen die gebruikt zal worden om de chemische structuur van gesynthetiseerde verbindingen op te helderen en zal helpen om nieuwe chemische processen op te volgen en bij te sturen.
 • Prof. Frans Van Roy (Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie) zal met een confocale microscoop met superzoom onderzoek verrichten naar minuscule details in levende organismen en embryo’s. Het toestel zal met hoge gevoeligheid de beweging kunnen volgen van biologische moleculen die betrokken zijn bij fysiologische processen of ziekten.
 • Prof. Herman Van Langenhove (Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie) zal met de Herculessubsidie een fast liquid chromatography high resolution tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) aankopen. Dit instrument is geschikt voor ultra-gevoelige en snelle kwantificatie van doelverbindingen en zal het mogelijk maken om uitgebreide screeninganalyses uit te voeren.
 • Prof. Laszlo Vincze (Vakgroep Analytische Chemie) zal de ontwikkeling/constructie van een unieke XRF-CT microscoop voor niet-destructieve 3D element- en structuurbeeldvorming opzetten.
 • Bij de vakgroep Biochemie en Microbiologie (Prof. Savvas Savvides) zal een state-of-the-art platform uitgebouwd worden (3D-SPACE) waarmee de structuur van moleculen op atomair niveau zal kunnen vastgelegd worden. Het toestel zal in staat zijn de twee kritische experimentele stappen in dit proces uit te voeren.
 • Om de positie van Vlaanderen in het domein van micro-electronica te versterken zal Prof. Pieter Rombouts (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) in samenwerking met Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Katholieke Hogeschool Kempen uitermate geavanceerde micro- en nanochips ontwerpen en laten fabriceren.

Gamma

 • Prof. Hans Nauwynck (Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie) onderzoekt hoog infectueuze, zeer pathogene micro-organismen en hun pathogeen-gastheer interactie. De gevraagde infrastructuur zal gebruikt worden om de gebruikte materialen van deze proeven te decontamineren vóór de afvoer.
 • In de vakgroep Morfologie (Prof. Wim Van den Broeck) zal een 120 kV Transmission Electron Microscope (TEM) aangekocht worden met de Herculessubsidie. Deze microscoop zal voornamelijk gebruikt worden om eiwitten via immunolabelling te lokaliseren.
 • Met iRUNman zal Prof. Dirk De Clercq (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen) zijn onderzoek naar de menselijke locomotie kunnen uitbreiden dankzij draagbare miniatuur bewegingssensoren. Zo zal men in staat zijn om de beweging van atleten buiten het laboratorium te registreren en ook de interactie tussen omgeving en loopprestaties te bestuderen.