Financieringsmogelijkheden via Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

De Universiteit Gent participeert actief in verschillende ontwikkelingsprojecten.

Deze zijn gefinancierd door zowel nationale (Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, Belgische Technische Coöperatie) als door internationale organisaties (Unesco, United Nations University, ...).

Zowel academici als studenten kunnen een beroep doen op financiering in het kader van universitaire ontwikkelingssamenwerking.

 • Onderzoeks- en opleidingsprojecten voor academici:
  • TEAM / Eigen Initiatieven (EI)
  • Zuidinitiatieven
  • Sensibiliseringsinitiatieven (SI)
  • Internationale congressen (INCO)
  • Korte opleidingsinitiatieven (KOI)
  • Internationale Trainingsprogramma (ITP)
  • Internationale cursussen (ICP)
 • Beursmogelijkheden voor buitenlandse studenten:
  • Training programma's (ITP)
  • Master programma's (ICP, BTC)
  • Doctoraatsbeurzen (Doctoraatsbeurzen kandidaten ontwikkelingslanden, ICP-PhD)
  • Onderzoeksrugzakken (Zuidinitiatieven, IFS)
  • Post-doc beurzen (aan niet EU onderzoekers)

Contactpersonen per project

Gerelateerde inhoud