Blogs en podcasts van UGent-onderzoekers

Onze onderzoekers brengen hun wetenschap niet enkel naar buiten via wetenschappelijke publicaties. Verscheidene onder hen nemen ook actief deel aan het maatschappelijk debat op andere manieren zoals via bijdragen in de schrijvende pers en op radio en tv, publiekslezingen en debatsessies, activiteiten voor kinderen en jongeren, ondersteuning aan tentoonstellingen en documentaires enz. (zie Maatschappelijke valorisatie van onderzoek).

Ook via sociale media dragen velen van hen hun steentje bij.

Hieronder brengen wij een overzicht van UGent-onderzoekers die bloggen of podcasten over hun onderzoeksdomein en het leven als wetenschapper (via hun eigen blog- of podcastsite of als gastblogger of -podcaster op algemene en/of gespecialiseerde verzamelsites).

Het leven zoals het is als wetenschapper

  • Impactfactor 0.0: praatbarak van de Jonge Academie. Hier ventileren JA-leden (waaronder verschillende UGent'ers) wat hen bezig houdt over het academisch bedrijf, het eigen vakgebied, of wat er gisteren op televisie was.
  • UGent Patrimonium: fotoblog die artistieke blik werpt op wetenschap
  • De Ivoren Toren: een groep economen, politicologen, filosofen, historici en sociologen met een wens om vanuit de eigen achtergrond aan het maatschappelijk debat bij te dragen
  • Edublogs.be: een groepsblog over onderwijs in Vlaanderen.

UGent-groepsblogs en -podcasts

Individuele blogs en podcasts van UGent'ers

Verzamel- en groepsblogs/podcasts (met UGent-gastbloggers of -podcasters)

Een overzicht van UGent-onderzoekers op Twitter is beschikbaar via @ResearchUGent.