Beleidskader maatschappelijke valorisatie van onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksbeleid aan de UGent is het stimuleren en waarderen van maatschappelijke valorisatie van onderzoek. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen, wordt sinds 2015 een specifiek beleidskader uitgerold.

Algemeen

Valorisatie – letterlijk ‘waardecreatie’ - van onderzoek is het proces dat kan leiden tot impact en kan verweven zitten doorheen de levenscyclus van onderzoek (gaande van welk en hoe het onderzoek wordt gevoerd tot de disseminatie of commercialisatie van de resultaten). Impact is het effect dat onderzoek heeft in de maatschappij. Het zijn de veranderingen die we kunnen zien (aantonen, meten, vastleggen) in onze levenssfeer (maatschappij, economie, milieu) en die het gevolg zijn van (veroorzaakt door, bijgedragen tot, toe te schrijven aan) onderzoek en wetenschappelijke kennis.

In haar missie om de bijdragen van de UGent-onderzoeksgemeenschap aan de samenleving te stimuleren en te waarderen heeft de universiteit haar strategie voor impact uitgebreid sinds de invoering van het beleidskader voor maatschappelijke valorisatie in 2015.

Het beleidsplan beschrijft:

 • een benadering die verder gaat dan economische valorisatie
 • een benadering die relevant is voor alle wetenschappelijke disciplines, met respect voor fundamenteel onderzoek
 • een benadering die rekening houdt met de individualiteit en het creatieve talent van de onderzoeker
 • een benadering die valorisatie erkent als iteratief proces waarbij stakeholderbetrokkenheid en onderzoekscommunicatie cruciaal zijn

Het beleidskader wil binnen de Universiteit Gent een academische omgeving creëren

 • die impactgeletterd is
 • die socio-economische valorisatie waardeert en beloont als integraal onderdeel van onderzoek
 • die past binnen het engagement voor verantwoorde onderzoeksevaluatie

Specifieke acties

 • Uitgebreide webrubriek voor onderzoekers ter bevordering van impact literacy (met informatie over valorisatievormen, financieringsmogelijkheden, bijzondere initiatieven en platformen ter bevordering van maatschappelijke valorisatie, training...)
 • Impact als dimensie binnen het inspiratiekader voor onderzoek
 • Aanpassingen in de oproepvoorwaarden en evaluatiemethodes van Bijzonder Onderzoeksfonds
 • Financiering via Maatschappelijk Valorisatiefonds (competitieve oproep twee keer per jaar)
 • Interdisciplinaire consortia met maatschappelijke impact met onderzoekscoördinatoren
 • Introductie van specifieke IOF Business Liaison SSH
 • Participatie internationale projecten en netwerken (bijv. EARMA, ENLIGHT, INORMS, ENRESSH, ACCOMPLISSH) gericht op kennisdeling over en expertiseopbouw inzake impact
 • Registratie van expertise en valorisatieactiviteiten in onderzoeksinformatiesysteem GISMO
 • Institutionele licentie voor Altmetric
 • Verzamelen van impactsuccesverhalen
 • Uitbouw van platformen ter bevordering van maatschappelijke valorisatie, bijv. Gents Universiteitsmuseum (GUM), de Krook, ...
 • Uitbreiding van trainingsaanbod voor onderzoekers en introductie van train-the-traineraanpak via IDC-coördinatoren
 • Uitbreiding van populariserende publicatietypes in Academische Bibliografie
 • ...

Contact

Esther De Smet (directie Onderzoek)