Werken en studeren eduma na bachelor

Hoeveel tijd kan en wil jij per jaar besteden aan je studies? De combinatie werken en studeren is een hele klus en vraagt een goede voorbereiding. De UGent en de Vlaamse overheid kunnen je alvast op verschillende manieren ondersteunen.

Programma

Als werkstudent sluit je aan bij de vakken en lessen van reguliere studenten. Bekijk het studieprogramma van de educatieve master die jij kan volgen (zie tabblad 'Programma'). Je kan voor elk vak de studiefiche raadplegen en nagaan of er faciliteiten voor werkstudenten zijn.

 

Specifiek voor vakken uit de component leraar geldt het volgende:

 • Theoretische vorming: Deze vakken vinden om 18u 's avonds plaats (zodat je overdag stage kan inplannen). 
  • Voor de meeste hoorcolleges worden lesopnames voorzien zodat je de vakken los van tijd en ruimte kan verwerken.
  • Voor de werkcolleges dien je via de digitale leeromgeving Ufora in te schrijven in een groep naar keuze. Deelname is sterk aangeraden. 
 • Vakdidactiek: Het lesmoment varieert van vakdidactiek tot vakdidactiek. Aanwezigheid in de lessen vakdidactiek is verplicht. Daar moet je voldoende uren voor kunnen vrijmaken.
 • Stage: Stage kan je zelf inplannen in functie van je beschikbaarheid en uiteraard in samenspraak met het vakdidactisch team en de vakmentor op jouw stageschool. 

Deeltijds traject

Wie werkt kiest er doorgaans voor het studietraject te spreiden over een langere termijn.

 • Er is geen minimaal aantal op te nemen studiepunten. Je kan dus zelf bepalen voor hoeveel vakken en voor welke vakken je inschrijft per academiejaar en semester.
 • Dit is een persoonlijke beslissing en hangt af van jouw werksituatie, jouw privéleven, de hoeveelheid vrije tijd die je wilt investeren in jouw studie en de mate waarin je alles kan combineren.
 • Als richtlijn geven we mee dat werkstudenten gemiddeld 15 studiepunten per semester opnemen.
 • Let op, aan de UGent gelden studievoortgangsmaatregelen. Als je op het einde van het academiejaar niet slaagt voor voldoende opgenomen vakken, dan kunnen bij jouw eerstvolgende inschrijving voorwaarden worden opgelegd. 
Kiezen voor een spreidingstraject heeft o.a. gevolgen voor de studietijd en het studiegeld. Neem de informatie over spreidingstrajecten goed door.

Tegemoetkomingen

Wil je de educatieve masteropleiding combineren met een job, dan kunnen de UGent en de Vlaamse overheid je op verschillende manieren ondersteunen.

Werkstudentstatuut

Ben je minstens halftijds tewerkgesteld of oefen je voor minstens 80 uur een zelfstandige activiteit uit, dan kan je via Oasis het werkstudentstatuut aanvragen.

Met dit statuut kan je in samenspraak met de lesgever enkele faciliteiten (bv. individuele opdracht i.p.v. een groepswerk, deelname aan een inhaalexamen …) aanvragen die de combinatie van studeren en werken gemakkelijker kunnen maken.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Ben je een werknemer tewerkgesteld bij een Vlaamse werkgever in de privésector? Informeer of je recht hebt op Vlaams opleidingsverlof (VOV). 

Het is extra betaald verlof om bijvoorbeeld lessen bij te kunnen wonen, stages of examens te kunnen doen.

Via Oasis kan je een inschrijvingsattest downloaden. Met dit attest kan je je Vlaams opleidingsverlof aanvragen. 

Meer info

Tijdskrediet

Ben je een werknemer in de privésector en wil je je loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om een educatieve masteropleiding te volgen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor tijdskrediet

Via Oasis kan je een inschrijvingsattest downloaden. Met dit attest kan je je tijdskrediet aanvragen.

Vlaams zorgkrediet

Werk je bij de Vlaamse overheid, dan kan je in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor Vlaams zorgkrediet.

Via Oasis kan je een inschrijvingsattest downloaden. Met dit attest kan je je Vlaams zorgkrediet aanvragen.

Opleidingscheques voor werknemers

Als je de educatieve masteropleiding volgt in het kader van de door de VDAB erkende loopbaanbegeleiding, kan je gebruik maken van opleidingscheques voor werknemers.

Kmo-portefeuille

Ben je zelfstandige, dan biedt de Kmo-portefeuille een financiële tegemoetkoming.

Studietoelagen

Je kan in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een studietoelage. Of je recht hebt en hoeveel deze studietoelage bedraagt kan je nalezen op de website van studietoelagen.

Werkzoekend?

Ben je werkzoekend en overweeg je een overstap naar het onderwijs?

 • Vraag na bij de VDAB of je je uitkering kan behouden tijdens het volgen van een educatieve master na bachelor.
  Contacteer de VDAB

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Contacteer ons