Dienst StudentenActiviteiten (DSA)

1. Naam: Dienst StudentenActiviteiten

2. Afkorting: DSA

3. Zie ook: Gentsch Studenten Corps Hou ende Trou, Gentsch Studenten Corps, Nationale Studentengroepering, Gents Studenten Korps , Gentse Studenten Raad

4. Oprichting: Het GSK werd begin jaren 1970 opgevolgd door het Centraal Studentensecretariaat en omstreeks 1971-1972 werd de de huidige Dienst Studentenactiviteiten opgericht.

5. Afschaffing: nog actief

6. Inhoud: In de tweede helft van de 20ste eeuw fungeerde het Gents Studentencorps (GSC) als overkoepelend orgaan voor de verschillende studentenverenigingen.  
De DSA is een orgaan dat studentenverenigingen gestructureerd ondersteunt.
De Dienst StudentenActiviteiten bestond oorspronkelijk uit: een sekretariaat en een Beheerder van Studentenaktiviteiten. Dit orgaan stond in voor de financiering en beheer van de budgetten en de subsidies.

Vandaag is de DSA de koepelorganisatie van alle erkende studentenverenigingen aan de Universiteit Gent.

9. Website: De website van de DSA kan u hier vinden