Gentsch Studenten Corps

1. Naam: Gentsch Studenten Corps

2. Afkorting: GSC

3. Zie ook: Gentsch Studenten Corps 'HOU ende TROU', Vlaamsche Studentenclub Gent, Nationale Studentengroepering, Gents Studenten KorpsGentse Studenten Raad, Dienst StudentenActiviteiten.

4. Oprichting: 24 maart 1933

5. Afschaffing: 1940

6. Inhoud: Het Gentsch Studenten Corps was een overkoepelende vereniging van de Vlaamse studenten aan de Gentse Rijksuniversiteit. Het werd ingericht in 1933 door omvorming van de van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV) afhangende Vlaamsche Studentenclub Gent. De vereniging greep met haar naam bewust terug naar de studentenbeweging Gentsch Studentencorps Hou ende Trou. Nog in 1933-1934 richtte het GSC het studentenhuis MacLeod op.
In 1933 waren er 9 faculteitskringen aangesloten bij het Corps; in 1940 waren dat er 14 en telde het GSC tussen de 700 en 800 leden. Tijdens het academiejaar 1936-1937 werd het GSC gedomineerd door het Vlaamsch Nationaal Verbond. Nadien, tussen 1937-1939, kende GSC zijn beste corpsjaren. Tenslotte had GSC het tussen 1939-1940 zwaar te verduren gezien de concurrentie van het steeds sterker wordende Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV).

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: Aula (1933-1940), Ad Valvas (1934-1940)