Werkgroepen Konvent (WK)

1. Naam: Werkgroepen Konvent

2. Afkorting: WK

3. Zie ook: Werkgroepen & Verenigingen Konvent (WVK), Werkgroep Kritische Kriminologie, Werkgroep Psychologie en Pedagogie, Vereniging voor Natuurkunde (VNN)

4. Oprichting: 20 november 1973

5. Afschaffing: Het Werkgroepenkonvent werd opgevolgd door het Werkgroepen & Verenigingen Konvent in 1999.

6. Inhoud: Het Werkgroepen Konvent is de rechtsvoorganger van Werkgroepen & Verenigingen Konvent (vanaf 1999) en is de verzameling van verenigingen die activiteiten organiseren rond een maatschappelijk of wetenschappelijk thema.

Tijdens de voorbereiding van de studentencongressen van maart 1969 gingen studenten, vnl. in de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Psychologie en Pedagogiek, in 1968 reeds samenwerken voor het uitwerken van voorstellen inzake onderwijshervormingen. Zij noemden zich toepasselijk “werkgroepen”. Enkele werkgroepen hierbij waren Vrije Opvoeding, Sosjale Werkgroep Geschiedenis, en de Werkgroep Moraal. Een kritische opstelling en onderling overleg stonden in deze organisaties centraal. Na de studentenprotesten in het kader van de “maartbeweging” in Gent in 1969 bleven deze werkgroepen verder functioneren en kregen zelfs navolging in andere faculteiten. Zo ontstond in de geneeskunde de Socio-Medicale Werkgroep, in de toegepaste wetenschappen de Werkgroep Ingenieur en Maatschappij en in de rechten de Sosjo-Juridische Werkgroep.

Op 20 november 1973 besloten vertegenwoordigers van de Sosjo-juridische Werkgroep, Vrije Opvoeding, Werkgroep Ingenieur en Maatschappij, Sosjale werkgroep Geschiedenis en de Werkgroep Moraal over te gaan tot de oprichting van een overkoepelende organisatie, m.n. het Werkgroepenkonvent. In de statuten wordt het Werkgroepenkonvent omschreven als het konvent dat de facultaire en interfacultaire werkgroepen overkoepelt. Tot de Werkgroepenkonvent behoren alle werkgroepen die tot de algemene vergadering worden toegelaten. Later werd er nog expliciet in de statuten opgenomen dat het konvent handelt binnen de doelstelling van de democratisering van het hoger onderwijs en de emancipatie van het individu. Het Werkgroepenkonvent ondersteunde de werking van de aangesloten groepen maar zette ook een centrale werking op door het organiseren van allerlei activiteiten met een maatschappelijk en wetenschappelijk karakter.

In 1999 werd het konvent hernoemd naar Werkgroepen & Verenigingen Konvent, waarbij de voornaamste wijziging aan de statuten was dat de doelstelling van democratisering van het onderwijs wegviel. Hiermee werd alvast een grotere verscheidenheid in de werking van de verenigingen aangegeven.

7. Aangesloten bij: Dienst StudentenActiviteiten

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: 

 

 

De voorzitters van het Werkgroepen Konvent:

 

1973-1974 SAEN Hugo
1974-1975 SAEN Hugo
1974-1975 DHOLLANDER Herman
1975-1976 DHOLLANDER Herman
1975-1976 GEERAERT Paul
1976-1977 DE BUSSCHERE Stef
1976-1977 DE CEUNINCK Rudy
1976-1977 LAVRYSEN Luc
1977-1978 VANSANT Eddie
1977-1978 NYS Jef
1977-1978 VAN BRAECKEL Dirk
1978-1979 GEERAERT Paul
1978-1979 LOWAGIE Ann
1979-1980 GEERAERT Paul
1979-1980 LOWAGIE Ann
1980-1981 DHONT Johan
1981-1982 POTIE Jean
1982-1983 POTIE Jean
1983-1984 FORMESYN Klaus
1984-1985 FORMESYN Klaus
1984-1985 VANDENBUSSCHE Yvan
1985-1986 VANDENBUSSCHE Yvan
1986-1987 HERRIER Jean-Louis
1987-1988 HERRIER Jean-Louis
1988-1989 SLIMBROUCK Luc
1989-1990 SLIMBROUCK Luc
1989-1990 GLABEKE Ludwig
1990-1991 DECONINCK Stefan
1991-1992 DECONINCK Stefan
1992-1993 WUYTS Peter
1993-1994 WUYTS Peter
1994-1995 GALON Stephan
1995-1996 DUPONT Guy
1996-1997 TORCK Mike
1997-1998 TORCK Mike
1998-1999 KNEUVELS David