Maak tijd voor meertaligheid: kansen en uitdagingen aan de UGent

Meertaligheid is een essentiële vaardigheid in de huidige kennismaatschappij. Hoe hogeronderwijsinstellingen daarop inzetten hangt af van institutionele en facultaire beleidskeuzes, maar ook van politieke en ideologische overtuigingen. Het UGent-talenbeleid streeft ernaar een universiteitsbrede visie op meertaligheid uit te werken, in dialoog met onderzoekers en studenten, en met oog voor diversiteit en inclusie. We nodigen je van harte uit om op 29 maart mee van gedachten te wisselen.

Programma

10u00

Meertaligheid in het UGent-talenbeleid

Liesbet Triest en Mit Leuridan, talenbeleidsmedewerkers directie onderwijsaangelegenheden UGent

10u10

Lezing: De inzet van het Engels als lingua franca doorheen de instelling

Spreker: Prof. Dr. Stef Slembrouck

We schakelen – soms zonder er echt bij stil te staan – vaak meerdere keren per dag over naar het Engels om te communiceren met collega’s, studenten of lesgevers met wie we geen moedertaal delen. Engels speelt dan de rol van lingua franca – een gemeenschappelijke taal die de communicatie makkelijker maakt over taalgrenzen heen. Maar welke rol speelt het Engels nu precies in de bestuurscontext en in alledaagse interacties aan de UGent en hoe groot is de impact ervan? Prof. Dr. Stef Slembrouck zoekt het uit in deze lezing.

10u25

Lezing: Engels als onderwijstaal: Situationele meertaligheid in de lespraktijk

Spreker: Alexander De Soete

Gaat de keuze tussen Engels of Nederlands als onderwijstaal voorbij aan de specifieke noden van lesgevers en studenten in verschillende contexten? Kunnen pragmatische, contextafhankelijke strategieën leiden tot meertalige leeromgevingen? Welke rol speelt de lesgever daarin?

11u15    

Panelgesprek met meertalige UGent-studenten

Hoe beleeft een meertalige UGent-student onze beleidskeuzes? Kan die zich voldoende ontwikkelen of ervaart die drempels? En ziet die mogelijkheden om meertaligheid te bevorderen en meer te benutten? We gaan in gesprek met enkele studenten – zowel moedertaalsprekers als niet-moedertaalsprekers van het Nederlands – die vakken volgen in het Nederlands of in het Engels.

Wanneer

Woensdag 29 maart van 10u-12u

Waar

Raadzaal, campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Voor wie

Iedereen met interesse voor dit domein is welkom. De voertaal van de lezingen is het Nederlands, maar er wordt een Engelse samenvatting voorzien. In het panelgesprek zullen beide talen gesproken worden.

Inschrijven

Deelname kan na inschrijving via onderstaande link.

INSCHRIJVEN

Contact

Liesbet Triest (Liesbet.Triest@ugent.be) en Mit Leuridan (Annemarie.Leuridan@ugent.be)