Hoe communiceer je inclusief?

Op deze webpagina vind je een aantal voorbeelden en tips voor inclusieve communicatie. Inclusief communiceren is belangrijk opdat iedere student, medewerker of bezoeker van de UGent zich maximaal en op een respectvolle manier aangesproken zou voelen.

Communicatie en taalgebruik komen steeds tot stand vanuit een bepaald perspectief of referentiekader, meestal dat van de meerderheidsgroep of een perspectief waarin een bepaalde maatschappelijke norm wordt gehanteerd. Met inclusief taalgebruik willen we maximaal rekening houden met minderheden en hoe zij aangesproken willen worden zodat niemand zich uitgesloten hoeft te voelen.

Taal is evenwel niet statisch en evolueert mee met de maatschappelijke zienswijze. Anderzijds kan inclusieve taal ook de huidige zienswijze en het dominante perspectief beïnvloeden. De tips en adviezen zijn gebaseerd op actuele inzichten. Het spreekt voor zich dat dit geen wetmatigheden zijn en dat de tips ook onderhevig zullen zijn aan toekomstige maatschappelijke evoluties. Gelukkig maar. Ons werk is dus niet af. Heb je suggesties of heb je een vraag? Laat het ons weten via diversiteit.personeel@ugent.be.

TIPS

AAN DE SLAG