Genderbeleid

Gender in de organisatiestructuur

  • De UGent hecht veel belang aan gendergelijkheid. In februari 2012 besliste de UGent zich te engageren voor man/vrouw-evenwichtige organen. De raden en commissies waarvan de samenstelling niet gebonden is aan decreten en reglementen bestaan uit maximum 2/3 stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht.
  • Sinds de rectorverkiezingen van 2017 is ook het genderevenwicht aan de top gegarandeerd doordat enkel kandidaten van een verschillend geslacht in duo kunnen opkomen.
  • In 2018 werd de fast track voor het eerst ingevoerd. Dit is een versnelde bevorderingsprocedure voor hoofddocenten naar het niveau van hoogleraar. Deze maatregel heeft als doel om het genderevenwicht in het hoogste contigent van de ZAP-geleding te corrigeren.
  • In 2010 werd een denktank opgericht door en voor vrouwelijk ZAP om vrouwelijke docenten een platform te bieden, te informeren, te stimuleren en expertise en ervaring te delen.

Gender in onderzoek

Voor het verkrijgen van onderzoeksfinanciering, stellen steeds meer (inter)nationale organisaties de voorwaarde dat er in het onderzoek rekening moet worden gehouden met gender. Naast het rekening houden van de genderdimensie in de onderzoeksinhoud, betreft het ook een gelijke kansenbeleid uitbouwen in het onderzoeksteam.

Vaak weten onderzoekers niet hoe ze beide aspecten kunnen vormgeven in het onderzoeksvoorstel of wat de relevantie is van gender met betrekking tot hun onderzoeksdomein. De UGent voorziet hierrond een opleiding van een halve dag. Alle betrokkenen die meeschrijven aan een onderzoeksvoorstel zijn welkom.

Contact

diversiteit.personeel@ugent.be