Programma op maat

Leerlingen in gesprek met student-rolmodel

De overstap van het middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs is voor velen een grote stap. Secundaire scholen doen heel wat inspanningen om hun laatstejaarsleerlingen te informeren over het hogeronderwijslandschap. Zo brengen leerlingen onder begeleiding een bezoek aan de SID-in beurs, kunnen ze een gesprek aanvragen met een CLB-medewerker of krijgen ze klassikaal een infosessie over het leerkrediet. En toch blijven heel wat (kwetsbare) jongeren met de vraag zitten hoe het leven op de hogeschool of universiteit er nu écht aan toe gaat en twijfelen ze soms of ze wel in staat zijn om hogere studies aan te vatten. Het is voor hen makkelijker om in gesprek te gaan met generatiegenoten over deze vragen en twijfels dan met medewerkers van onderwijsinstellingen. Net om die reden is de rolmodellenwerking in het leven geroepen.

Het reguliere aanbod van de SID-in beurzen en de infodagen legt de focus op adviseren en informeren. Met de inzet van rolmodellen bieden wij een toegevoegd aanbod waarbij de nadruk ligt op sensibiliseren. De significantie van een ‘actief keuzeproces doorlopen’ wordt voor veel leerlingen pas helder na een gesprek met een ervaringsdeskundige die slechts enkele jaren ouder is.

Wij werken graag met een methodiek op maat van de school. In overleg kan gekozen worden uit twee scenario’s:

  1. Wij bezoeken uw school

  2. U bezoekt onze instelling

OPGELET: Scholen gevestigd buiten Gent kunnen enkel opteren voor het tweede scenario (=u bezoekt onze instelling). Wij verplaatsen ons niet buiten Gent.

Wie zijn de rolmodellen?

Al onze rolmodellen hebben minstens 60 studiepunten verzameld en hebben een opleiding genoten rond gesprekstechnieken, interculturele communicatie en de structuur van het hoger onderwijs. Het zijn enthousiaste ouderejaarsstudenten die zich een volledig academiejaar vrijwillig inzetten om leerlingen te vertellen over hun persoonlijke struikelblokken en successen.

U wenst een aanvraag te doen?

Contacteer:

We vragen rekening te houden met een verwerkingstijd van 4 weken tussen de aanvraag en het bezoek.

logos zwart lijn 2023