Onderwijs (studenten)

Vakken rond duurzaamheid

Vergroot je kennis rond duurzaamheid en volg één (of meer) van de duurzaamheidsvakken

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel is een platform waar non-profitorganisaties terecht kunnen voor onderzoek en advies over duurzaamheidstopics. Je vindt er als student misschien wel iets waar je rond wil werken? 

Stadsacademie: een proeftuin voor stad Gent en UGent

De Stadsacademie is een proeftuin waarin studenten, professoren, beleidsmakers, bedrijven en middenveldorganisaties kennis delen over grote Gentse sociale en ecologische uitdagingen. Het is een plek waar wordt nagedacht over probleemdefinities en oplossingen, over toekomstvisies en strategieën, over experimenten en opschaling.

In de Stadsacademie werken studenten uit verschillende disciplines onder begeleiding van transdisciplinaire teams aan een sociaal-rechtvaardige en ecologisch duurzame toekomst van Gent. Dit vertaalt zich bachelorpapers, masterproeven, groepswerken, stages, en een actieve zoektocht naar experimenteerzones en proeftuinen.

The Bright future award: een masterscriptieprijs

The Bright Future Award is een excellentieprijs voor de student die zich op een sociaal-ecologisch duurzaamheidsvraagstuk heeft gefocust en dit vanuit verschillende perspectieven heeft benaderd. Denk je dat jouw thesis in aanmerking komt? Laat het weten via .

Gepubliceerde masterscripties

  • rond mobiliteit
  • rond circulaire economie

 

  • rond energie
  • rond duurzaamheidstransities