Diploma van leraar

Heb je reeds één van onderstaande lerarenopleidingen gevolgd en wens je nog een educatieve master te behalen? Bekijk jouw traject en eventuele vrijstellingen.

Educatieve masteropleiding

Je beschikt reeds over een diploma van educatieve master en wenst extra vereiste bekwaamheid te behalen?

 • Schrijf opnieuw in in de educatieve master aansluitend bij je vooropleiding
 • Neem volgende opleidingsonderdelen op:
  • Gewenste vakdidactiek (6 SP / voor talen: 2 x 3 SP) in de keuzeruimte
  • Stage (4 SP / 2 x 3 SP in talen) overeenkomstig met de opgenomen vakdidactiek(en)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit het verkorte traject.

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Bachelordiploma en SLO

Je beschikt over een bachelordiploma en een diploma van leraar en je wil een diploma van educatieve master behalen?

Masterdiploma en SLO

Je beschikt over een licentiaats- of masterdiploma en een diploma van leraar.

1. Je wenst een internationaal herkenbaar diploma te hebben?

 • Je volgt het verkorte traject van de educatieve masteropleiding aansluitend bij jouw vooropleiding.
 • Je dient minstens nog een educatieve masterproef (9 SP) te schrijven.

Contacteer educatievemaster@ugent.be om jouw traject samen te stellen.

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit het verkorte traject. Voeg ook een kopie van jouw diploma van leraar toe.

 

2. Je wenst een extra vereiste bekwaamheid te verwerven?   

 • Je volgt het verkorte traject van de educatieve masteropleiding aansluitend bij jouw vooropleiding.
 • Je neemt volgende opleidingsonderdelen op:
  • Gewenste vakdidactiek (6 SP / voor talen: 2 x 3 SP) in de keuzeruimte
  • Stage (4 SP / 2 x 3 SP in talen) overeenkomstig met de opgenomen vakdidactiek(en)
  • Educatieve masterproef (9 SP)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit het verkorte traject. Voeg ook een kopie van jouw diploma van leraar toe.

 

Voor beide bovenstaande situaties (eduma & SLO) geldt dat je moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om een vakdidactiek te volgen.

Toelatingsvoorwaarde:
Minstens 30 studiepunten academische voorkennis (voor talen 60 studiepunten) die alle deeldomeinen van het vakgebied dekt

Geen rechtstreekse toegang op basis van je vooropleiding?
Dien een toelatingsaanvraag in waarbij je je academische voorkennis in het vakgebied aantoont.
Mail hiervoor het ingevulde formulier en bijhorende puntenlijsten en/of creditbewijzen naar educatievemaster@ugent.be.

Uitkomst toelatingsaanvraag:
Positief advies: 
 • Je mag de vakdidactiek (en bijhorende stage) volgen.

Negatief advies (optie 1):
 • Je volgt een voorbereidingsprogramma om jouw academische voorkennis bij te schaven.
 • Vervolgens krijg je toegang tot de vakdidactiek (en bijhorende stage).

Negatief advies (optie 2):
 • Je vooropleiding heeft te weinig raakvlakken met de vakinhouden gekoppeld aan de gevraagde vakdidactiek.
 • Je moet eerst een bacheloropleiding binnen het domein van deze vakdidactiek volgen.
 • Vervolgens krijg je toegang tot de  vakdidactiek (en bijhorende stage).

AILO of GPB

Heb je in het verleden de Academische Initiële Lerarenopleiding (AILO) of het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB) behaald en wens je een educatieve master te volgen? Contacteer educatievemaster@ugent.be. Voeg indien mogelijk een kopie van jouw behaalde diploma's en puntenlijsten toe.  

Educatieve of professionele bachelor secundair onderwijs

Je beschikt reeds over pedagogische bekwaamheid, maar wilt vereiste bekwaamheid verwerven voor vakken uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Je beschikt nog niet over voldoende academische voorkennis.

 1. Je volgt een schakelprogramma naar een masteropleiding. Bekijk jouw mogelijkheden in de studiekiezer.
 2. Je volgt de initiatie vakdidactiek (6 SP, voor talen 2 x 3 SP) uit het voorbereidingsprogramma tot de educatieve master. Dit kan je ook gelijktijdig met de educatieve masteropleiding volgen.
  • Je bent vrijgesteld voor krachtige leeromgevingen (6 SP) en de oriëntatiestage (3 SP)
  • Opgelet, indien je de educatieve master in de cultuurwetenschappen of talen volgt, bestaat de mogelijkheid de initiatie vakdidactiek uit het voorbereidingsprogramma op te nemen in het keuzeluik van de educatieve masteropleiding. 
  • Opgelet, indien je de educatieve master in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting pedagogische wetenschappen wenst te volgen, maakt de initiatie vakdidactiek (namelijk vakdidactiek gedragswetenschappen) deel uit van de educatieve masteropleiding.  
 3. Je volgt de educatieve masteropleiding van 90 of 120 studiepunten aansluitend bij het gevolgde schakelprogramma.
  • Binnen de component domein heb je geen vrijstellingen.
  • Binnen de component leraar dien je nog volgende opleidingsonderdelen te volgen:
   • Programmalijn vakdidactiek
   • Programmalijn stage: een stagevak (4 SP / 2 x 3 SP in talen) gekoppeld aan elke vakdidactiek die vereiste bekwaamheid oplevert (ook de initiatie vakdidactiek uit het voorbereidingsprogramma)
  • Je schrijft een masterproef (minstens 18 SP). 

Dien een vrijstellingsaanvraag voor de overige opleidingsonderdelen uit de component leraar. Voeg ook een kopie van jouw bachelordiploma toe.

Educatieve of professionele bachelor lager- en kleuteronderwijs

Wens je alsnog de overstap te maken naar de tweede en derde graad van het secundair onderwijs?

 1. Je volgt een schakelprogramma naar een masteropleiding. Bekijk jouw mogelijkheden in de studiekiezer.
 2. Je volgt het voorbereidingsprogramma tot de educatieve master.
  • Je bent vrijgesteld voor de oriëntatiestage (3SP)
  • Opgelet, indien je de educatieve master in de cultuurwetenschappen of talen volgt, bestaat de mogelijkheid de vakken uit het voorbereidingsprogramma op te nemen in het keuzeluik van de educatieve masteropleiding. 
  • Opgelet, indien je de educatieve master in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting pedagogische wetenschappen wenst te volgen, maakt de initiatie vakdidactiek (namelijk vakdidactiek gedragswetenschappen) deel uit van de educatieve masteropleiding. Je hoeft dit dus niet in het voorbereidingsprogramma op te nemen. 
 3. Je volgt de educatieve masteropleiding van 90 of 120 studiepunten aansluitend bij het gevolgde schakelprogramma.
  • Binnen de component domein heb je geen vrijstellingen.
  • Binnen de component leraar heb je een vrijstelling voor volgende opleidingsonderdelen:
   • De leraar binnen school en maatschappij (4 SP)
   • Keuzeruimte (6 SP)

Dien hiervoor een vrijstellingsaanvraag in. Voeg ook een kopie van jouw bachelordiploma toe.

Gerelateerde inhoud