Hoe kies ik mijn vakkenpakket in een SP/VP?

Als je start in een schakel- of voorbereidingsprogramma (SP/VP) dan ligt jouw curriculum of vakkenpakket niet vast. Je weet welke vakken je moet afleggen om het diploma te behalen maar je mag elk jaar zelf kiezen hoeveel en welke die vakken je precies opneemt.
Dit is geen eenvoudige opgave. In dit stappenplan helpen we jou bij het kiezen van je vakken en geven we jullie de belangrijkste aandachtspunten en tips mee.

STAP 1: Verken jouw programma

Uit hoeveel studiepunten bestaat jouw SP/VP?

 • Een standaard academiejaar als voltijds student omvat 60 studiepunten.
 • Je mag zelf kiezen hoeveel studiepunten je opneemt: als je start in een SP/VP is er geen limiet, geen maximaal aantal studiepunten dat je mag opnemen.
 • Je mag vakken van het SP/VP combineren met mastervakken.

Wees realistisch in jouw vakkenkeuze.

 • Een voltijds student neemt gemiddeld 30 studiepunten per semester op, een werkstudent gemiddeld 15 studiepunten per semester.
 • Streef naar een goed evenwicht tussen beide semesters.
 • Kies keuzevakken i.f.v. een haalbaar traject.
 • Ken jezelf: Hoe ging het in jouw vooropleiding? Vlotte studiemethode? Moeite met statistiek? Sterk in groepsopdrachten? ...

STAP 2: Verken de vakken

 • Bekijk de studiefiche van elk vak in de online studiekiezer (onder Programma): hier vind je alle relevante info over het vak zoals inhoud, begincompetenties, werkvorm, examenvorm, leermateriaal ...
 • De vakken waar je inhoudelijk best voorrang aan geeft, hebben we in het vet aangeduid op de programmaoverzichten in de opleidingsbrochure. Ook de begincompetenties, vermeld in de studiefiche van elk vak, geven jou een beeld van de opbouw van een opleiding. Probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 • Wij raden steeds aan om Statistiek I en II van bij het begin op te nemen in je traject. Je legt deze vakken best op volgorde af: (1) Statistiek I – (2) Statistiek II – (3) Onderzoeksmethoden/ Methoden in de psychologie. Indien je pas in het tweede semester start met de opleiding, kan je Statistiek II beter uitstellen naar het tweede jaar.

 • Houd rekening met de facultaire GIT-regels (= geïndividualiseerd traject) en volgtijdelijkheidsregels.
  • Als je voor Psychologie kiest, kijk de volgtijdelijkheid van de vakken goed na. Sommige vakken, zoals Masterproef en Stage, mag je pas opnemen als je geslaagd bent voor één of meerdere vakken. 
  • In de opleidingen Pedagogische wetenschappen en Sociaal werk is er geen volgtijdelijkheid.

STAP 3: Controleer de praktische combineerbaarheid van vakken

 • Kijk het lesrooster goed na via de online studiekiezer (onder Programma) en vermijd overlap.
  • Het lesrooster wordt telkens in juli gepubliceerd voor het volgende academiejaar.
  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoorcolleges en werkcolleges of oefeningen. Werkcolleges of oefeningen worden in groepen georganiseerd. Je kiest als student zelf in welke groep je inschrijft, dit verloopt via Ufora. In de eerste les van elk vak volgt meer info over de groepen.
  • De lesopnames kunnen helpen om bepaalde hoorcolleges vanop afstand te volgen. De lesgever van elk vak beslist om al dan niet lesopnames aan te bieden. Voor de meeste vakken zijn opnames beschikbaar.
 • Bekijk ook het examenrooster om mogelijke overlap te vermijden. Er moet minstens 24u tijd tussen de aanvang van 2 examens zijn. Alle info over examens vind je hier.

 • Je mag vakken van een SP/VP combineren met mastervakken.

STAP 4: Stel een meerjarenplanning op

 • Hoe beter jouw inzicht in jouw traject, hoe kleiner de kans op onaangename verrassingen!

 • Geef alle vakken (SP/VP + Master) een plaats:

 • Werk eventueel verschillende voorstellen uit: ga na wat de voor- en nadelen zijn

Twijfels?

 • Volg de eerste lessen mee zodat je een idee krijgt van de vereisten en verwachtingen voor elk vak.

 • Aanpassingen zijn mogelijk! Stuur hiervoor een mailtje naar je opleiding.
  • Vakken van het 1e semester: tot 14 november
  • Vakken van het 2e semester en jaarvakken: tot 28 februari
 • Vakken schrappen is altijd eenvoudiger dan laattijdig instappen.

Beslist? Stel je vakkenpakket samen.

Schrijf je in en stel jouw vakkenpakket samen in Oasis. Bekijk het instructiefilmpje of stappenplan ter ondersteuning.