Stappenplan uitwisselingsstudent PSW

Voor vertrek - kijk of je in aanmerking komt en bestemmingen

Heb je zin om volgend jaar als uitwisselingsstudent een periode aan een andere instelling te studeren, kijk dan eerst of je in aanmerking komt.

  • Hier vind je een overzicht met mogelijke bestemmingen.

Voor je vertrek - infosessie in het najaar

In het najaar (oktober/ november) organiseert de FCI (Facultaire Commissie Internationalisering) van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen een facultair infomoment. Er wordt een algemene uitleg gegeven en ook de academische kant van het uitwisselingsverblijf komt aan bod. Er wordt toegelicht wat we precies van de kandidaat uitwisselingsstudenten verwachten en geven concrete instructies met betrekking tot de procedures. Hieraan deelnemen is uiteraard van groot belang!

Hierna kan je beginnen met informatie verzamelen over de verschillende mogelijke bestemmingen.

Alle bestemmingen worden vastgelegd in bilaterale akkoorden tussen de opleiding aan de UGent en bepaalde universiteiten in het buitenland. Je kan alleen naar die universiteiten waarmee de eigen opleiding een akkoord heeft. 

Er is ook de mogelijkheid om binnen België op uitwisseling te gaan naar een Franstalige universiteit (Erasmus Belgica).

Meer interne informatie voor uitgaande uitwisselingsstudenten is te vinden op de cursussite op UFORA Welcome Abroad voor uitgaande uitwisselingsstudenten PSW (KX0003). 

 

Voor vertrek - kandidaat stellen door aanvraagformulier UGent in oasis

Na het facultaire infomoment kan je je kandidaat stellen voor je favoriete bestemmingen door je aanvraag in oasis - uitwisseling in te geven. (zie infomomenten en richtlijnen op Online procedure voor uitgaande studenten UGent)

Duidelijke instructies kan je nalezen in handleiding 1 - kandidaat stellen voor uitwisseling in PSW (te vinden op UFORA)

In overleg met de FCI wordt bekeken wie waarheen kan, en voor hoelang. De definitieve beslissing wordt je meegedeeld (meestal half februari) en dan volgt het papierwerk.

Aanvaarden bestemming - eind februari.

Naast de uitwisselingsaanvraag in oasis bestaat je aanvraagdossier eveneens uit het ondertekende facultair reglement uitwisselingsstudent, je programmavoorstel en bewijs talenkennis. De deadline voor het indienen van het hele dossier wordt meegedeeld tijdens het facultair infomoment.

Daarna wordt je aanvraagdossier nagezien en na goedkeuring door de FCI doorgestuurd naar de afdeling internationalisering (AI).

Voor meer informatie zie stappenplannen AI:

stappenplan Erasmus+

* stappenplan Erasmus Belgica

* stappenplan bilaterale akkoorden (buiten EU)

Voor vertrek - Application procedure gastinstelling

Een eerste belangrijk formulier is de Application Form (AF), dit is de officiële aanvraag voor de toelating tot de gastuniversiteit. De gastuniversiteiten verwachten dat je hun eigen (online) formulieren invult. Na de goedkeuring van de UGent aanvraag moet je werk maken van deze aanvraagprocedure. Ga daarom zo snel mogelijk naar de website van de buitenlandse universiteit en kijk na welke procedures moeten worden gevolgd. Houd je aan hun deadlines.  Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorsturen van je aanvraagdossier naar de gastinstelling. Maak zeker kopies van je documenten.

De gastinstelling vraagt meestal ook de Transcript of Records (Engels puntenbriefje). Deze Transcript of Records kan je downloaden uit oasis. Studenten die tijdens de vorige jaren niet aan de UGent studeerden contacteren hiervoor de studentenadministratie van de betrokken hogeschool/universiteit.

Voor vertrek - Learning Agreement

Een ander belangrijk document is het Learning Agreement (LA). Dit document kan je uit oasis halen. Dit formulier vermeldt al de vakken die je gaat volgen in de gastinstelling. Met andere woorden je ‘studieprogramma'. Het opstellen van je programma gebeurt volgens de richtlijnen beschreven in het facultaire reglement voor uitwisselingsstudenten.

Het Learning Agreement (LA) is eveneens te vinden in oasis/uitwisselingsaanvraag en bestaat uit twee delen: Before en during mobility.

  • Bij het indienen van je aanvraag vul je het eerste deel in met je voorlopig programmavoorstel.
  • Tijdens je verblijf kan je jouw studieprogramma wijzigen. De aanpassingen noteer je in je curriculum in oasis en dan kan je het document "learning agreement during mobility" downloaden.
  • Het Learning Agreement (before en during mobility) wordt ondertekend door 3 partijen: jezelf en de verantwoordelijke van de gastinstelling (coördinator of international relations officer)  en door RIO. De getekende versie wordt opgeladen in oasis.  Houd zeker een kopie van het document bij voor je eigen administratie.

Meer informatie wordt gegeven tijdens de infomomenten, zie ook FAQ.

Nog een paar nuttige tips i.v.m. het opstellen van je studieprogramma:

  • Opletten voor eventuele verwarring: Een studiepunt is niet noodzakelijk een ECTS-punt. Wees dus zeker dat je goed weet hoeveel ECTS een bepaald vak is.
  • Hou ook rekening met het feit dat de semesterindeling en de studieprogramma's elk jaar kunnen wijzigen in onze universiteit en in de gastinstelling.

Tijdens je verblijf

Praktische tips voor je verblijf -> zie stappenplannen van AI

Specifiek bij Erasmusbeurzen vraagt de AI om vóór je vertrek het Erasmuscontract te ondertekenen (zie stappenplan Erasmus).

Studieprogramma tijdens je verblijf:

Bij aankomst zal je in de gastinstelling voor ieder vak dat je wil volgen een officiële toestemming moeten gaan vragen. Afhankelijk van de gastuniversiteit, zal je deze aan de lesgever ofwel de international relations officer moeten vragen.

Enkel in geval een vak niet doorgaat of een professor geen toestemming verleent, moet je een vervangvak zoeken. Stuur je nieuwe voorstel door naar de verantwoordelijke per opleiding. Na goedkeuring kan je het document "learning agreement during mobility" of "Changes to L.A"  (uit oasis of van de gastinstelling) laten goedkeuren door te laten tekenen door de thuis- en de gastuniversiteit.

Uiterste datum voor aanpassingen van het studieprogramma en indiendata voor getekende documenten "LA during mobility": zie reglement voor uitwisselingsstudenten.

Hou ook rekening met deadlines en indiendata van formulieren voor keuzevakken, onderzoekspaper, masterproef, enz. Check daarom regelmatig de facultaire website, de aankondigingen op UFORA en UGent mailaccount.

Bij terugkomst

Het is van bijzonder groot belang dat je de punten vóór de deliberatie bezorgt aan je administratieve coördinator (met andere woorden vóór 30 juni voor eerste zittijd en 5 september voor tweede zittijd). Je kan ze indienen, opsturen of doormailen. Indien dit praktisch niet mogelijk is (examens in juli, administratieve problemen,…) moet je dit duidelijk communiceren naar RIO en of de administratieve coördinator en duidelijke afspraken maken met je gastuniversiteit over het opsturen van jouw resultaten naar België.

Vergeet niet om de laatste documenten voor AI in orde te maken zoals  'confirmation of stay' en een online enquête .  Voor meer info verwijzen we ook hier naar de stappenplannen.

We vragen je ook om het academische aspect van je verblijf te evalueren via een verslag van je verblijf en de gevolgde vakken.

Indien je nog met vragen zit raden we je eerst en vooral aan om het reglement voor uitgaande uitwisselingsstudenten en de FAQ te bekijken. Indien je dan nog vragen hebt kan je altijd terecht bij je administratieve coördinator of RIO (zie contact).