Paaltje 1

Campus Sterre – Biodivers!


Tussen de gebouwen op deze campus vind je verschillende kleinere en grotere stukken groen, een mozaïek van stukjes bos en graslanden, waaronder enkele hooilandjes met een zeer hoge biologische waarde.

Ontwikkelen van natuurlijke biodiversiteit vraagt tijd! De waardevolste stukken op deze campus zijn al sinds de eerste decennia van de vorige eeuw  als grasland in gebruik en kennen een onverstoord bestaan zonder bemesting en met een regelmatig maaibeheer. Het continue gebruik als hooiland in combinatie met een schrale, kalkrijke bodem en een steeds nat karakter heeft een unieke vegetatie doen ontstaan. Deze rijke flora trekt op haar beurt heel wat insecten en andere ongewervelden aan.  Ook bijzondere paddenstoelen voelen zich thuis op deze plekken.
In andere zones van deze campus wordt al enkele jaren ingezet op aangepast maaibeheer en zien we dat door die verschraling, bepaalde planten- en paddenstoelensoorten ook daar hun plekje al vinden.

Ontdek onze campus op een andere manier en volg ons biodiversiteitspad. Via de QR-codes leer je meer. 

Dit kleine driehoekige perceeltje herbergt een hogere diversiteit dan je op het eerste zicht vermoedt. Je staat op een stukje onbemest gazon met wat geïsoleerde berkenbomen en enkele essen. Onder je voeten zijn de wortels van deze bomen verbonden met talrijke zwamvlokken. De bomen geven een deel van hun fotosynthetische suikers door aan deze zwammen, die op hun beurt de boom helpen om beter en efficiënter mineralen uit de bodem te halen en hem beschermen tegen droogte en parasieten: een innige vorm van samenwerking of symbiose die we ectomycorrhiza noemen.

Vanaf de zomer (als het voldoende regent) zie je hier de paddenstoelen opduiken die gevormd worden door deze ectomycorrhizazwammen. Op dit kleine stukje vinden we minstens 18 verschillende soorten, waaronder Vliegenzwam en Berkenboleet. Maar kijk ook eens uit naar kleine beige tot lilagrijze melkzwammetjes (die vormen inderdaad melksap als je ze breekt of plukt) met een heerlijke kokosgeur: Kokosmelkzwam. Of naar één van de Russula-soorten die hier groeien: paddenstoelen die vaak opvallen door hun bont gekleurde hoedjes en brokkelig vlees.

Kokosmelkzwam

kokosmelkzwam

Bonte berkenrussula

 Russula versicolor